NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Isidore van Sevilla

Isidore (ca. 560-636 AD) werd geboren halverwege de zesde eeuw en is bekend vanwege een encyclopedia (de Etymologieën) gebaseerd op beschikbare Griekse kennis. Het boek leent in het bijzonder van Plinius de Oudere en was erg invloedrijk in de vroege Middeleeuwen. Hij droeg bij aan de acceptatie van de astrologie in het Middeleeuwse Europa. Isidore schreef ook veel verhandelingen over theologie, taal, natuurhistorie, en andere onderwerpen. Hij was invloedrijk met zijn grote kennis en verdedigde de noodzaak van onderwijs.


Isidore's De ecclesiasticis officiis is verdeeld in twee boeken. Het eerste behandelt aspecten van de Goddelijke eredienst en in het bijzonder de Oud Spaanse Liturgie. Het bevat een heldere uitleg van de Eucharistie. Het tweede deel behandelt de hierarchie van de Kerk en de levenswijzen van geestelijken of kloosterlingen en van leken. In dit boek is veel interessante informatie te vinden over de ontwikkeling van de muziek in het algemeen en de kerkelijke toepassing ervan. Het volgende geeft een indruk:

Over Gezangen: Het is duidelijk dat David, de profee de eerste was die gezangen schreef en zong, gevolgd door de andere profeten. Later, toen de drie jongelingen in de vuuroven gezet werden, riepen zij de hele schepping op om gezangen te zingen voor de Schepper van het heelal. Verder geven niet alleen de profeten maar ook de Heer zelf door het zingen van gezangen en psalmen een voorbeeld en gebod van deze nuttige manier om de geest van devotie op te wekken en goddelijk-goedgekeurde liefde op te wekken.

Goddelijk gezangen zijn echter ook gemaakt door menselijke ingeniositeit. Hilarius, Bisschop van Gallie, geboren te Poitiers, onderscheiden door zijn welsprekendheid, kwam eerst tot bloei in de poezie van gezangen. Na hem verzamelde Ambrosius, een man van grote glorie in Christus en een befaamd leraar van de Kerk, veel van dit soort liederen die eerst begonnen te klinken in de kerk van Milaan gedurende zijn tijd en Ambrosiaans genoemd werden naar hem; deze feestelijke vorm van devotie werd daarna in alle westerse kerken in praktijk gebracht.

Echter, elk lied dat geuit wordt tot lof van God wordt een hymne (gezang) genoemd.


Zie Wikipedia Isidorus van Sevilla

Zie de engelstalige link: Isidore of Seville [uit deNew Advent Catholic Encyclopedia]