NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Waarom zingen mensen?

Als antwoord op de vraag: "Waarom zingen mensen?", antwoordde John Bell, een Schotse componist en gezangschrijver, "We zingen omdat we het kunnen." Zingen is een menselijke mogelijkheid.

Ongetwijfeld hebben mensen altijd gezongen -- overal, altijd, in alle culturen, jonge mensen, oude mensen, kinderen. Zelfs babies zingen. Blijde mensen, droevige mensen, mensen in een crisis, mensen in de gevangenis, mensen die op het punt staan te sterven, mensen die op het punt staan een kind ter wereld te brengen. Alle aspecten van het menselijk leven gaan gepaard met gezang, zowel religieuze riten als gruwelijkheden zoals volkerenmoord. Mensen zingen voor hun kinderen, hun partner, hun huisdieren, in de badkamer, in de kerk, bij voetbalwedstrijden, bij concerten, als niemand luistert en niet altijd om een reden. Mensen zingen omdat ze daarmee hun gevoelens uiten.

Er zijn wetenschappelijke gegevens dat zingen een therepeutisch effect heeft-- dat zingen helende eigenschappen heeft. Zie de engelstalige link Music and the Brain. Daarom heeft de muziektherapie zich ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die zingen langer leven dan mensen die niet zingen

Zie de engelstalige link Wellness, Survivalm, Music and the Arts.

Mensen zingen omdat hen helpt met leren.

Een lied is waarschijnlijk het beste algemene geheugensteunende middel dom iemand die leert te helpen bij het onthouden van feiten, definities en ideeën. Het is uiterst nuttig als een leerling geconfronteerd wordt met veel nieuw materiaal om te onthouden of als een groep gezamenlijk moeite heeft iets te onthouden. Een lied is geheugensteunend omdat de melodie, het ritme, het rijm, de beelden en andere dichterlijke middelen een structuur leveren waarin de nieuwe kennis past, een organisatie van deze kennis in lange-termijn geheugen, en hulp (ezelsbruggen) om deze kennis terug te vinden. [Karl Kimmel, zie de engelstalige site Pedagogy.]

In addition, N.M. Weinberger writes:

... zingen is er al vroeg in het leven en vertoont regelmatige ontwikkelingsstadia en vervult een bio-sociale rol. Daarom is zang misschien wel een biologische vereiste zowel bij individuele als groeps functies. Naast deze biologische basis blijkt zang cognitieve processen en motorische coordinatie te kunnen bevorderen. [N.M. Weinberger, Sing, Sing, Sing! -- gepubliceerd in het Music & Science Information Computer Archive, MUSICA]

Zingen is deel van de culturele identiteit. Een cultuur kan vaak herkend worden aan zijn liedschat. Groepszang geeft ... een sterk, direct gevoel van sociale samenhang en solidariteit.(Niet alleen in de kerk, maar ook op het voetbalveld)

Zingen als activiteit is verwant aan spel.

Zie de engelstalige site The Value of Serious Play [Rieber, Smith, Noah: Univ. of Georgia] en The Elements of Play in Learning [Yannis, Karaliotas].

Enige spelelementen:

1. deelname is plezierig [zingen met andere mensen is plezierig].
2. problemen oplossen: het ontwikkelien van fysiek en mentaal gereedschap om de taak van goed zingen aan te kunnen is plezierig.
3. catalytische activiteit: waarin mogelijkheden optreden voor een individu om deel te hebben aan het intuitieve en om spontaan iets te doen zodat creativiteit kan optreden [spontaniteit en creativiteit zijn plezierig. [Zie de engelstalige link The Value of Serious Play Rieber, Smith, Noah: Univ. of Georgia].

Zingen is een een activiteit waarvoor hoge biologische ontwikkeling nodig is:

Onderzoek wijst erop dat muziek een hoog ontwikkelde biologische achtergrond heeft in de organisatie van de hersenen en verweven is met andere mensenlijke mogelijkheden. Er zijn zelfs schrijvers die zich afvragen of muziek bij de mens niet een biologische noodzaak is. Zie de engelstalige link Music: Cultural Add-On or Biological Imperative? by Norman Weinberger]

Zingen helpt mensen te begrijpen zie ze zijn.

Zingen kan leiden tot een transcendente toestand. "Transcendent" heeft meerdere betekenissen, zoals:

1. zich uitbreidend, of liggend buiten de grenzen van de gewone ervaring
2. buiten de grenzen van alle mogelijke ervaring en kennis (Kantiaanse filosofie)
3. buiten de grenzen van het begrepen kunnen worden

Zie Wikipedia Transcendent

Veel religieuze tradities hebben vocalizatie gebruikt als een middel om te komen tot een transcendente openheid. Ecstase wordt ook vaak bereikt door herhalende muzikale activiteit. Mensen zingen omdat daarmee een ervaringslaag van het transcendente geactiveerd wordt.