NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisLiterair Genre

Een literair genre is een categorisatie voor literaire composities. Deze categorisatie kan worden uitgevoerd naar literaire techniek, inhoud van het verhaal of lengte van het verhaal. Genre dient niet te worden verward met de leeftijdsclassificatie voor een verhaal. Genres zijn vaak flexibel, waardoor een verhaal in meerdere genres kan vallen.

Inhoud

[verbergen]

Inleiding

Aristoteles stelde dat er maar twee genres bestonden: het verhalende en het dramatische. Intussen bestaan heel wat opvattingen op grond van verschillende criteria. Een mooi overzicht geeft "Inleiding in de literatuurwetenschap" van Luxemburg/Bal/Weststeijn. Als indelingscriteria voor literaire genres geven zij onder meer het volgende op:

 • Taalsituatie (monoloog, dialoog)
 • Abstracte inhoud (de geschiedenissen, dus al dan niet narratief)
 • Thematiek (bildungsroman, reisverhaal, filosofische romans,...)
 • Stijl (proza, poëzie, realistisch, symbolisch,...)
 • Leeshouding, (heeft te maken met de receptie, wat de lezer van de tekst verwacht).

Verhalend proza

Indeling op basis van lengte

Over de exacte lengte van kortverhaal, novelle en roman bestaat er geen consensus. In de praktijk worden deze termen vaak door elkaar gebruikt.

 • Eendelig
  • Kortverhaal: tot maximaal 20.000 woorden
  • Novelle: pakweg 20.000 tot 40.000 woorden
  • Roman: boven de 40.000 woorden
 • Meerdelig
  • Verhalencyclus
  • Romancyclus

Indeling op basis van inhoud

Avonturenroman, zeeroman, western, detectiveverhaal, thriller, komisch verhaal, fantastische vertelling, griezelverhaal, science fiction, briefroman, liefdesverhaal, erotische vertelling, autobiografische roman, schelmroman, bildungsroman, familiekroniek, zedenschets, streekroman, tendensroman, historische roman, psychologische roman, bewustzijnsroman, ideeënroman...

Poezie

 • Epiek: lang verhaal in versvorm
  • Epos: in een taal uit de Oudheid, meestal Oudgrieks of Latijn
  • Roman in verzen: in een middeleeuwse of in een levende taal
 • Lyriek: korte gedichten, zoals sonnet

Drama

Menggenres

Niet-verhalend proza (non-fictie)

Sacrale teksten

Bronnen


Externe links