NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwLiturgie en Liedboek 2013

Sinds mei 2013 is er een nieuw liedboek, het heet 'Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk'. Nu al blijkt dat het een liedboek is met vele mogelijkheden en dat mensen van zeer verschillende achtergrond er enthousiast over zijn. Het geeft liedmateriaal, traditioneel en eigentijds om op zeer uiteenlopende manieren liturgisch samen bezig te zijn.

Liturgie voltrekt zich in verschillende leefkringen. Daar wordt liturgie geactualiseerd.

Het liedboek kent een Liturgische Ordening

Natturlijk kun je ook kijken wat er in het boek te vinden is, en wat je daar liturgisch mee kunt. (Insteek vanuit het liedmateriaal naar het gebruik.)

De Oorsprong van de liederen in Liedboek 2013 is de oecumenische breedte van de kerk, maar in de praktijk is er natuurlijk voornamelijk geput uit bestaande bundels.