NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisDe Emmausgangers

Het verhaal over de Emmausgangers ontvouwt zich geleidelijk. Het begint met de zware voetstappen van de discipelen die terugkeren naar huis nadat de bodem uit hun bestaan is gevallen. De charismatische leider waarop zij hun hoop op een andere wereld hadden gevestigd is geëxecuteerd; ze hadden het met hun eigen ogen gezien. Einde verhaal.

Ze zijn daarom verbaasd als de vreemdeling die met hen oploopt niet lijkt te weten wat er de laatste week in Jeruzalem gebeurd is; hoe de authoriteiten zich ontdaan hadden van de jonge profetische leider die veel aanhang had gekregen. Het was waar dat zijn aanval op hun religieuze instituties de stabiliteit van de `regeling' tussen hun leiders en de bezettende macht bedreigde. Het had erop geleken dat deze Paastijd een nieuwe bevrijding zou brengen, deze keer van de overheersing door de gehate Romeinen. En de vreemdeling had daar niets van gehoord?

Het kost een paar mijl om hem het hele verhaal te vertellen en dan gebeurt er iets wonderlijks: hun metgezel begint een zeer gedetailleerde bijbelse les. Hij leidt hen langs de bijbelverhalen die ze zo goed kennen. Natuurlijk zou er een moment zijn dat de God van hun Vaderen een Messias zou zenden om zijn volk uit de slavernij te leiden naar een lang beloofde vrijheid in het land dat het hunne was. Maar hebben zij de teksten nauwkeurig gelezen? Wat voor soort persoon zou hij zijn? Zou hij een succesvolle strijder zijn of suggereren de schriften een ander beeld van een leider, gekozen door God, die het falen van zijn volk op zich zou nemen?

Hij gaat zo lang door dat hij nog steeds teksten verklaart als ze het dorp bereiken. De nacht valt en het is ongastvrij om hem niet uit te nodigen. Bovendien heeft hij hen aan het denken gezet over wat gebeurd is in Jeruzalem. Was de demonstratie waarin zij terecht kwamen het voorspel van een politieke revolutie zoals zij hadden gedacht, of was er
een dieper, geestelijk doel in Jesus' uitdaging aan het adres van de authoriteiten dat ze gemist hadden? Ze vragen hem te blijven. Dan, als de maaltijd begint, nodigen zij hun opmerkelijke gast uit de zegenbede uit te spreken.
Hij neemt het brood, zegent het en breekt het, en in een flits zien zij wie hij is.

Plotseling vallen alle puzzelstukken op hun plek en weten ze dat de persoon die met hen opgelopen was dezelfde Jezus is die het brood met hen gebroken had bij het Laatste Avondmaal. Dit moeten ze de anderen vertellen.

Met vernieuwde energie gaan ze terug naar Jeruzalem om te vertellen hoe ze met Jezus opgelopen hadden en Hem niet herkend hadden omdat ze zo met zichzelf bezig waren. Hoe hij hen de betekenis van zijn missie had uitgelegd en hoe hij zijn belofte had vernieuwd om aanwezig te zijn bij het breken van het brood.

korte samenvatting van een gedeelte uit: David Stancliffe (Bishop of Salisbury): God's Pattern. Shaping Our Worship, Ministry and Life. London 1003

Klik hier voor Lukas 24:13-35 NBV