NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisDe viervoudige structuur van het verhaal van de Emmausgangers

Het verhaal van de Emmausgangers (Luke 24.13-35) geeft een model voor hoe God aandacht voor ons heeft, ons leven deelt, ons leven verandert en ons energie geeft om zijn werk voort te zetten. Het is onderverdeeld in vier delen en deze indeling in vieren vormt de fundamentele structuure voor de Christelijke eredienst, het dienstwerk en het Christelijke getuigenis.

-In het eerste gedeelte (v. 13-24), laat Jezus de discipelen hun verhaal vertellen. Aan het begin van de reis zoekt de vreemdeling het gezelschap van de teneergeslagen discipelen en krijgt ze zover dat ze hem hun versie van de gebeurtenissen in Jeruzalem vertellen. Dit draait om hun teleurstelling over het mislukken van Jezus' missie, die uitgelopen was op zijn executie.

-In het tweede gedeelte (v. 25-27) zet Jezus het verhaal van wat God gedaan heeft naast hun verhaal. Na geluisterd te hebben naar hun interpretatie van hun ervaringen vertelt Jezus dat de sleutel voor het begrijpen van de gebeurtenissen die zij meegemaakt hebben te vinden is in de Schriften (ons Oude Testament) en legt ze uit dat de soort Messias die Gods bedoelingen zou vervullen er één zou zijn die zou lijden en sterven voor zijn volk. De discipelen herkennen hem niet.

-In het derde gedeelte (v. 28-31) worden de ogen van de discipelen geopend en worden ze omgevormd/getransformeerd door de ervaring. Aan tafel neemt hun gast het brood, zegent het breekt het en geeft het aan hen. Op dit transformerende moment herkennen zij in hun gast degene die hetzelfde gedaan had bij het Laatste Avondmaal. Het was Jezus, die beloofd had bij hen te zijn als ze die handelingen zouden herhalen.

-In het vierde gedeelte (v. 32-35) krijgen de discipelen nieuwe energie om in actie te komen. De ervaring van de levende Christus in hun midden vuurt hen aan. Ze vergeten zichzelf en hun vermoeidheid in hun verlangen om hun ervaring te delen met de andere discipelen en ze keren terstond terug naar Jeruzalem om te delen wat hen overkomen was onderweg.

 

korte samenvatting van een gedeelte uit: David Stancliffe (Bishop of Salisbury): God's Pattern. Shaping Our Worship, Ministry and Life. London 2003