NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisDe Palmpasenstok

 

Het is al een heel oud gebruik om palmpasenstokken te maken. Heel vroeger vierde men het begin van de lente. Daarmee heeft de versiering van de palmpasenstok waarschijnlijk eerst te maken gehad. Het broodhaantje was het symbool van de overwinning van de zon op de duisternis (als het licht wordt kraait de haan!). In het midden van het kruis zit vaak een rond broodje. Dat is dan een symbool voor de zon. Toen de mensen hier in Nederland Christen werden, werd de palmpasenstok omgedoopt tot de drager van symbolen voor wat er in de stille week gebeurde. Daarbij horen verhalen over Jezus. Hier volgen kort een paar verhalen die met de palmpasenstok te maken hebben.

1 Bij het groen waarmee we de stok versieren hoort een verhaal, het is namelijk symbool voor de palmtakken van palmpasen. Op palmpasen reed Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen. De mensen dachten: nu gaat het gebeuren. Jezus wordt koning en Hij zal de Romeinen verjagen. De mensen riepen: Hosanna. Het zou heel anders aflopen. Nog geen week later riepen ze: Kruisig Hem.

2 Een kroon of een krans verbeeldt dat Jezus koning is, tot koning gezalfd, niet door een priester, maar door Maria.

3. Een zakje met 30 krenten of rozijnen verbeeldt dat Jezus door Judas Iskariot voor 30 zilverlingen verraden werd.


4 Bij het broodhaantje hoort ook een verhaal. Toen Jezus gevangen genomen was, vluchtten zijn vrienden. Petrus, één van zijn vrienden, volgde Hem op afstand. Enkele mensen vroegen hem: Jij hoorde toch ook bij die Jezus? Petrus antwoordde toen tot drie maal toe: Ik??? Welnee, ik ken die man niet! En toen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich dat Jezus gezegd had dat dat zou gebeuren. En Petrus vluchtte verdrietig weg. Het haantje is van brood. Dat is ook een symbool voor het brood van het laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn vrienden vierde.
5 Het kruis is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus is gevangen genomen. Al zijn vrienden hebben Hem in de steek gelaten. Pilatus, de stadhouder, vraagt aan de mensen wat er met Jezus gedaan moet worden. Alle mensen roepen: Kruisig Hem! Zo wordt Jezus als misdadiger gekruisigd.
6 MAAR DIT IS NIET HET EINDE! Het kruis wordt versierd. We hangen er eitjes aan en bloemen en snoep. Ook kan in het midden van het kruis een zon gehangen worden. Symbolen voor nieuw leven. Het wordt Pasen! Jezus staat op, zijn verhaal gaat verder, net zoals in de natuur ieder jaar in de lente alles opnieuw gaat groeien.