NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisSpel

KENMERKEN
Deelnemers gelijk, maar met verschillende rollen
Belangeloos
Onproductief
Als er rivaliteit is, dan speelse rivaliteit binnen de spelrollenAls het spel niet alleen volvoerd maar ook gewonnen kan worden levert dat buiten het spel geen materieel gewin op.

MAATSCHAPPELIJKE VORMEN
Broederschap
Christelijke Gemeente
Eredienst (Relatie: Lof, Bede <-> Woord, Sacrament)

SOORT RELATIES
Onbaatzuchtige relaties, vriendschaprelaties worden voorondersteld
gemeenschappelijk belang wordt voorondersteld

KENMERKEN INFRASTRUCTUUR
De regels bestaan
De taal wordt voorondersteld
Bestaande rituelennatuurlijke samenwerking
Gesprek

 

TRADITIONELE VORMEN:
Samenkomsten van Broederschappen (groeten, ontmoeten, samen eten)
Mysteriespelen
Carnaval
Tradities rond het omkeren van machtsverhoudingen, bijv. Prins Carnaval
Eredienst
Rituelen
Sacramenten
Kunst
Nabuurplicht
Mantelzorg

Wedijver

KENMERKEN
Deelnemers ongelijk
Belang (Materieel, macht, ...)
Productief: Geld, materie, macht, aanzien
rivaliteit om de schaarse wereldse goederen (materiele welvaart, macht, maatschappelijk aanzien)
Materieel gewin,
Professionele sport

MAATSCHAPPELIJKE VORMEN
Maatschappij
Werk
Opvoering (Relatie: Producent <-> Consument)

SOORT RELATIES
Netwerken, contacten om 'vooruit' te komen
relaties worden bevochten
som van eigenbelang


KENMERKEN INFRASTRUCTUUR
De regels worden constant herschreven in de onderhandeling
De taal wordt gemanipuleerd (reclame, politiek)
Designer Rituals
berekende samenwerking
Onderhandeling

TRADITIONELE VORMEN:
Lobby-bijeenkomst
Toneelstuk
Gay-parade
Militaire parade
Evangelisatiebijeenkomst
Designed Rituals met een bepaald doel
Bedachte sacramentele handelingen
Toegepaste Kunst
Ingehuurde klusjesman
Ingehuurde hulp

 


De levenssferen van 'spel' en 'wedijver' bestaan naast elkaar en zouden elkaar in evenwicht moeten houden. Spel realtiveert op persoonlijke winst gerichte soorten van wedijver.

Kenmerkend voor het einde van de 20e eeuw is dat de maatschappelijke gewingerichte wedijver vormen (survival of the fittest) proberen zich meester te maken van de spelvormen.


Naar Rowan Williams, Lost Icons Reflections on Cultural Bereavement, London 2000.