NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Het Boek der Psalmen

Alle, volgens de gewone zangwijzen, op nieuw in dichtmaat gebracht door een

KUNSTGENOOTSCHAP
Onder de zinspreuk:
LAUS DEO, SALUS POPULO.

1759/61

Nevenstaande editie is een Amsterdamse Doopsgezinde editie die samen met de door de Amsterdamse Doopsgezinde CHRISTELIJKE LIEDEREN. Eerste bundel en CHRISTELIJKE LIEDEREN Tweede bundel ingebonden was. Hij komt uit de nalatenschap van mijn oma, Eltje Karel.

 

Voorbericht

Index

Alfabetische Index