NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Nederlandtsche gedenck-clanck

Adriaen Valerius

 

In de bundel COM NU MET SANG (red. G. van Ravenzwaaij, Wageningen z.d.) staan de volgende liederen uit Valerius :

LIEDEREN UIT VALERIUS' NEDERLANDTSCHE GEDENCK-CLANCK

76. Neemt mij in der hand. Voor midi van de canon, klik hier.

77. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. (Valerius 1) --Voor midi van harmonisatie, klik hier.

78. Al Uwe boos' aenslagen. (Valerius 4) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

79. Men brandt, men blaeckt. (Valerius 6) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

80. Com nu met sang van soete tonen. (Valerius 9) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

81 en 81a, Wilhelmus van Nassouwe. (Valerius 12) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

82. Heere, keere van ons af. (Valerius 15) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

83. Almachtig God! (Valerius 19) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

84. O Nederland, let op Uw saeck. (Valerius 26) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

85. Men siet Gods Kercke groeyen. (Valerius 29) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

86. O Heer; die daer des Hemels tente spreyt. (Valerius 38) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

87. Stort tranen uyt. (Valerius 36) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

88. Geluckig is het land. (Valerius 42) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

89. Wilt heden nu treden voor God den Heere. (Valerius 46) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

90: Waer dat men sich al keerd of wend. (Valerius 58) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

91. Merck toch hoe sterck. (Valerius 64) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

92. Och dat de mensch den Heer. (Valerius 75) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.

93. Heer als ik denck aen 't goet. (Valerius 68) -- Voor midi van harmonisatie, klik hier.