NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De Hervorming in Europa

1517
De Duitse priester Martin Luther (1483-1546) stelt een document op met 95 stellingen over misstanden in de RK kerk, waaronder de aflaat (kwijtschelding van een periode die vanwege zonde in het vagevuur was door te brengen, door de Rooms Katholieke Kerk). Hierdoor stelde hij het gezag van de paus ter sprake. Volgens de legende spijkerde hij de stellingen aan de sdeur van de Slotkapel in Wittenberg. Na heftige controverse wordt Luther gevraagd naar Rome te komen om zijn stellingen te verdedigen (1518), maar hij ziet daar van af en valt het pauselijk systeem nog sterker aan door drie opstellen en door de er uit voortvloeiende pauselijke veroordeling publiekelijk te verbranden (1520). In Worms weigert Luther zijn stellingen terug te nemen (1521).

1518
De Zwitserse hervormer Huldreich Zwingli (1484-1531) begint te prediken in Zurich.

 

1530
De Belijdenis van Augsburg, waarin het Protestante geloof van de Duitse hervormers verwoord wordt, wordt in Augsburg aan de overheid overhandigd.

1533
De Franse theoloogian Johannes , Calvijn (1509-64) begint te prediken in Parijs, maar wordt gedwongen Frankrijk te ontvluchten.

 

1534
Het Engelse Parlement vaardigt de 'Act of Supremacy' uit, waarmee formeel een eind komt aan het gezag van de Paus in Engeland nadat Koning Hendrik VIII (1491-1547) Hoofd van de Engelse Kerk gemaakt is (1531). Ignatius van Loyola (1491-1556) sticht de missionaire religieuze orde der Jezuieten om het Rooms Katholicisme te beschermen tegen de Reformatie.

1536
Johannes Calvijn publiceert zijn Instituties van de Christelijke Religie, en begint zijn ideeëm over de organisatie van de Kerk in de stadstaat Geneve in te voeren; hij wordt verbannen in 1538 vanwege de reactie tegen zijn vernieuwingen.
Denemarken, Noorwegen en IJsland, alle bestuurd door Christia III (1503-59), worden bekeerd tot het Lutheranisme.

 

1536-9
In Engeland schaft Henry Vlll de kloosters af en confisceert hun bezit; populaire onvrede leidt tot de
'Pilgrimage of Grace', een serie gewapende demonstraties in het Noorden van Engeland in 1536-7.

1541
Calvijn keert terug naar Geneve en vestigt een theocratie die bijna de alle zaken regelt in de stad.
George Wishart (c.1513-46) begint te prediken in Scotland; hij wordt op de brandstapel gebracht in 1546, maar inspireert John Knox (c.1513-72) om aan een Schotse Reformatie te werken.

1545-63
Een serie vergaeringen van de Rooms Katholieke Kerk (bekend als het Concilie van Trente) begint in Trente in Italie, en bestudeert en herformuleert de kerkleer. Hiermee wordt de Contra-Reformatie ingezet, een algemene missionaire hervormingsbeweging binnen de RK kerk die tegenwicht moet geven aan de Protestantse Hervorming.

1549
In Engeland bevordert de 'Act of Uniformity' protestantse gebruiken zoals het eerste Book of Common Prayer (grotendeels gemaakt door Thomas Cranmer (1489-1556)); een dergelijke Act of Uniformity in 1552 introduceert het tweede Book of Common Prayer.

1553
Als de RK Koningin Mary I (1516-58) op de troon komt herroept zij de religieuze wetgeving van haar voorganger Koning Edward VI (1537-53).

1555
De princen en steden van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie accepteren de Vrede van Augsburg: Iedere vorst bepaalt welke religie in zijn gebied geldt.

1557
In Schotland wordt in het eerste Nationaal Covenant van de 'Lords of the Congregation' het voornemen uitgesproken het juk van het Rooms Katholicisme af te werpen.

1559
In Engeland wordt met de 'Act of Supremacy' de nieuwe Koningin Elizabeth I (1533-1603) aangesteld als Hoofd van de Engelise Kerk.

1560
In Schotland wordt het Rooms Katholicisme afgezworen in het 'Reformation Parliament' en de viering van de Mis wordt verboden. De Kerk van Schotland wordt gesticht door John Knox, die een sleutelrol speelt in de opstelling van de Schotse Belijdenis, het 'First Book of Discipline' en het 'Book of Common Order'.

1562-98
Frankrijk wordt verdeeld door een burgeroorlog over het Protestantisme en de troonsopvolging. De oorlog eindigt als de sterke Protestantse (Huguenoot) Hendrik IV (1553-1610) op de troon komt (1589), zich bekeert tot het Rooms Katholicisme (1593), en het Edict van Nantes (1598) uitvaardigt dat vrijheid van Godsdienst in heel Frankrijk garandeert.

1568
Zeven van de door Spanje geregeerde provincies in de Nederlanden komen in opstand en beginnen de 80-jarige oorlog. Hoewel de oorlog vooral een onafhankelijkheidsstrijd was, ontstond deze gedeeltelijk naar aanleiding van de vervolging van Protestanten.

1572
Franse Hugenoten in Paris worden vermoord op last van Koning Karel IX (1550-74) in de St Bartholomeus Nacht.

1618
Een Boheemse opstand tegen het gezag van de Habsburgers begint de 30-jarige Oorlog. Oorspronkelijk een strijd over de rechten van Calvinisten in het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, werd het een slepende machtsstrijd tussen de machten in Europa - Frankrijk, de Duitse staten, de Habsburgse keizers en hun neven, de koningen van Spanje, Denemarken en Zweden - en resulteerde het in de verwoesting en ontvolking van grote delen van Duitsland.

1648
De Vrede van Münster (Westfalen) beeïndigt de 30-jarige Oorlog en de 80-jarige Oorlog; Frankrijk en Zweden winnen grondgebied en de Nederlandse onafhankelijkheid wordt erkend, net als het principe dat de Keizer niet ingrijpt in de zaken van de soevereine staten. Hierdoor heeft de keizer voortaan enkel nominaar gezag in Duitsland.

KAREL V

LUTHERANISME

ZWINGLIISME EN CALVINISME

PURITANISME

REFORMATIE IN NEDERLAND