NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
ALTERNATIEVE LIEDBUNDELS
Er is een overvloed aan liedbundels in de handel. Onderstaande lijst bevat slechts een kleine keuze uit het enorme aanbod en maakt geen enkele aanspraak op volledigheid.

In de Beleidsnota van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied worden 75 recente nederlandstalige bundels vermeld, maar ook die l.ijst is verre van compleet!

Amsterdamse katernen, Amsterdam 1990 en volgende jaren (15 deeltjes verschenen). Liederen en liturgica, teksten en gebeden van Sytze de Vries en Willem Vogel. Gestencilde uitgave van de Stichting Cantoraat Oude Kerk in Amsterdam.
De stem van David, De Psalmen, vertaald en bewerkt voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl, door Pieter Oussoren in samenwerking met Gert Oost, Voorburg 1989.
(Vertaling waarbij het hebreeuws in het nederlands doorklinkt. De psalmen kunnen gezongen worden op een anglicaanse `chant' of op de psalmtonen van het Abdijboek.)

De woorden gezongen, liederen bij het boek Deuteronomium, verzameld en geschreven in opdracht van de NCRV, Den Haag 1982.

Delen in vieren, z.j. (1992).
Liturgisch katern bij `Toekomst Delen Wereldwijd' van: Centrum voor Zending en Werelddiakonaat, de Generale Diakonale Raad, Raad voor de Zending en Icco. Bevat gebeden, liturgische teksten en liederen uit Azie, Afrika en Latijns-Amerika.

Een plaats ontzegd... , 64 liederen uit het concept van de gezangencommissie, Baarn 1983. Verzameling gezangen uit de voorstellen voor het Liedboek voor de Kerken die niet zijn opgenomen en ook niet elders zijn gepubliceerd.
Eenstemmig, Honderdvijftig Gezangen (sectie Eredienst van de Raad van Kerken in Nederland,Amersfoort 1994.
Biedt een eerste lijst van liederen die de kerken min of meer gemeenschappelijk hebben, aangevuld met een aantal liederen die de moeite waard zijn gemeenschappelijk bezit te worden. De lijst is allereerst bedoeld als handreiking voor oecumenische vieringen, maar kan mogelijk ook dienen als een eerste voorstel en voorbeeld voor een basis-bestand van een toekomstig oecumenisch liedboek.

Eva's lied; 42 liederen door vrouwen, Wil van Hilten, Marijke Koijck-de Bruijne, Eileen Silcocks (redactie), Kampen, 1984.
Liederen van vrouwen, rond de viering, van verwachting, opstanding, de Geest, themaliederen en vrede- en vrijheidsliederen. Liederen ontstaan binnen de feministische theologie.

Eva's lied, twee; 57 geloofsliederen door vrouwen onder redactie van Josephine Boeve-van Doorn, Gonny Luijpers-de Man, Lies Thielens, Corrie Tjollenhoven-Op 'tLand, Kampen,1988. Vervolgbundel Eva's lied,'... nieuwe liederen van blijheid en vertrouwen, twijfel en vasthoudendheid... Zo wordt weer naar buiten gebracht hoe vrouw-mensen rechtop willen blijven in haar geloof in het leven en in de Ene: Bevat liederen van geloof en leven, en liederen rond de viering.

Geroepen om te zingen. G.Tromp (red.), Gorinchem, 1990.
Bonte verzameling van 200 liederen uit alle mogelijke stijlen en tradities, van Johannes de Heer tot Willem Barnard.

Kleur op toon. Liederen en liturgie rond gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, 1992.
Dit bundeltje is verschenen als onderdeel van het tijdschrift Toerusting. Liederen en gebeden nit Taizj, Baarn 1994.
Bevat naast gebedsteksten 40 bekende liederen, canons, acclamaties etc.

Liederen van het begin, liederen bij het boek Genesis, verzameld en geschreven in opdracht van de NCRV, Den Haag 1983.
67 bijbelliederen bij verhalen uit het boek Genesis.

Liturgische Gezangen voor de viering van de Eucharistie, Hilversum 1979.
Deze bundel, ook wel bekend als de `Dominicusbundel; werd samengesteld i.o.v. de Stichting Werkgroep voor Volkstaalliturgie te Amsterdam. Het merendeel van de gezangen is van Huub Oosterhuis (tekst) en Bernard Huijbers (muziek).

 

Liturgische Gezangen II (en latere losbladige aanvullingen), Hilversum 1985v.
Teksten van Huub Oosterhuis, melodieen van Antoine Oomen en Tom Lowenthal. Uitgave i.s.m. de Stichting Leerhuis & Liturgie.

 

Randstadbundel, Hilversum (1970) 1979.
Een van de bekendste rooms-katholieke bundels uit de periode na het Tweede Vaticaans Concilie. Bevat de Orde van Dienst voor de Eucharistieviering volgens het nieuwe Altaarmissaal, verschillende eucharistische gebeden, toonzettingen van de vaste gezangen, psalmbewerkingen in verschillende vormen en liederen (voornamelijk uit de jongste traditie).

Verzamelde Liederen; verzamelde liederen van Willem Barnard; 1986

Voor de kinderen van Korach, Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I. De Lofzang, de `Hallel'-psalmen 113-118; II. De Liederen van de Opgang, de psalmen 120-134; III. De koning komt, de psalmen 90-100; IV Zegenen moet ik de Naam, Psalm 103, Amsterdam (Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting) 1987, 1989, 1991 en 1993.
Psalmcomposities van Willem Vogel voor solisten, koor, gemeente en orgel.

Petrus en Paulusbundel. gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering Gooi en Sticht Hilversum 1987

Contrafacten; een keuze uit psalmzettingen van Heinrich Schütz; 1988 Centrum voor de Kerkzang

Evangelisatie & Recreatie’ 1 (1992); 2 (1995)

Youth for Christ bundel (1994)

Zingende Gezegend; verzamelde liederen van André Troost; 1995

Poëzie om te zingen; verzamelde liederen van Ad den Besten (gevolgd door het paginanummer); 1998

Adem van boven; nieuwe liederen van André Troost; 2000

 

2003:

Bijbelse Kantieken IWVL Katholieke Bijbelstichting)
Het lied op onze lippen (Naastepad - Gooi en Sticht)
Liederen en gebeden uit Iona (van Hiele/Kruijswijk Jansen - Gooi en Sticht
Zing met de hemelboden (Borkent- Boekencentrum)
Voor wie wachten (Jongerius- Gooi en Sticht)

2004.

Opwekkingsbundel; 2004

Aan jou dit lied (Kompas/Opperzaal- Gooi en Sticht)
Negentig Gezangen (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt-Jongbloed)
Stem die in stilte wordt gehoord (Nikola-kommuniteit- Docete)
Zingend Geloven 8 (diverse auteurs - Boekencentrum)
Verzameld Liedboek (Oosterhuis - Kok/Halewijn) verzamelde liederen van Huub Oosterhuis
Geestelijk Liedboek van de Lage Landen (Thevelein/Thomas - Lannoo)
Motetten II (Franck - Centrum voor de Kerkzang)
Maria is jouw naam (Thevelein/Bielen -Averbade/Abdij van Berne)


2005

Psalmen voor nu - totdat het veilig is (diverse auteurs - Boekencentrum)
Liederen voor de toekomst (de Bruijne - Kok)
Nieuw begin (Oosterhuis - Leerbuis en Liturgie)
Op de wijze van het lied (Mudde - Boekencentrum)
Voor onderweg Jongerius - Gooi en Sticht
Zingenderwijs (Hoeve/Leijnse - Kok)
Zij zingen zich een weg (Bouma - Kok)
Hoor onze stem (Govaart-Abdij van Berne)

2006.

Psalmen voor nu - voor niemand bang (diverse auteurs - Boekencentrum)
Een vleugje olijf (de Zeeuw/van der Veer -Intrada)
Zingen voor Hem die oorsprong is (Catechesehuis- Catechesehuis)
Laat het maar zien (diverse auteurs - Code Music)