NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Charles Wesley


Charles Wesley (1707-1788) is een van de meest vruchtbare gezang schrijvers in het Engelse taalgebied. Het evensverhaal van de gebroeders Wesley is opmerkelijk, te meer zo als men zich realizeert dat Charles Wesley nooit een gezang geschreven had voor zijn bekeringservaring. Daarna schreef hij: 'Where shall my wondering soul begin?' Hij zou vervolgens meer dan 7500 gezangen schrijven over honderden schriftteksten en over elke denkbare fase van de Christelijke ervaring en de Methodistische theologie, waaronder gezangen die tot de beste uit hetEngelse taalgebied gerekend worden.

Charles Wesley, een Engelse geestelijke, dichter, en gezang schrijver, werd geboren te Epworth, Lincolnshire, Engeland, op 18 December, 1707. Hij was de jongste zoon van Samuel en Susanna Wesley en de broer van John Wesley. In 1726 ging hij naar Christ Church College, Oxford. Gedurende de periode dat hij daar studeerde vormde hij de 'Holy Club', een groep mensen die zich wijdden aan een methodische benadering van Bijbel studie en Christelijke werken. De groep, later overgenomen door John Wesley, werd belachelijk gemaakt en uitgemaakt voor een stelletje "Methodisten." In 1735 werd Charles gewijd tot Anglicaans priester en ging, op Johns aandringen, met hem naar de kolonie 'Georgia' [in de huidige Verenigde Staten]. Daar aangekomen werd hij privé secretaris van Generaal James Oglethorpe. Charles keerde in 1736 terug naar Engeland vanwege gezondheidsproblemen en problemen met het uitvoeren van de hem opgedragen taken. Wesley had een religieuze bekeringservaring in 1738 en ging prediken in Londonse kerken. Zijn evangelicale stijl ergerde de gevestigde kerk en in 1739 werd hij geweerd van de kansel. De volgende tien jaar was Charles een rondreizend prediker en reisde hij met zijn broer John. Na zijn huwelijk in 1749 met Sarah Gwynn besteedde hij zijn tijd aan het begeleiden van Methodistische plaatsen van samenkomst in London. Charles bleef trouw aan de Ker van Engeland en was boos toen John predikers ging wijden voor de dienst in Schotland en Amerika. Charles Wesley's grootste bijdrage vormden zijn liederen. Hij publiceerde meer dan 4,500 gezangen en liet er nog een 3,000 in manuscriptvorm na. Hij stierf in London op 29 Maart, 1788.

 


Kenmerken van Wesley's gezangen qua vorm en inhoud:

VORM

1. Rijk aan verscheidenheid aan metra
2. Klank en betekenis versterken elkaar en literaire eenheden zijn gedachte-eenheden.
3. Vrijmoedige parafrase van de Schrifttekst. Beeldend commentaar op de bijbeltekst
4. Vaardige combinatie van Angel-Saksische en Latijnse vocabulaire.
5. Vaardig gebruik van literaire middelen.

CONTENT

1. Hoog gehalte aan Christelijke leer. Moravische invloed, Armeniaanse theologie. Gezangen vormen een geconcentreerd corpus Christelijke Leer.
2. Vol van schriftcitaten en schriftverwijzingen.
3. Uitdrukking van sterke Christelijke ervaring. Elke gemoedsgesteldheid van de Christelijke ziel wordt uitgedrukt.
4. Eenvoudig en vlot. Belangrijke zaken die God en de menselijke ziel betreffen worden eenvoudig en direkt behandeld.
5. Mystiek, (glinsterend van een glanzende kwaliteit die de geschiedenis en de ervaring omvormt)

De taal die Wesley gebruikte weerspiegelt een passende nabijheid waarin God respectvol ter sprake komt als vriend. Dit maakt de gezangen tijdloos en universeel.

[zie:Sing with Understanding: An Introduction to Christian Hymnody, Second Edition, Revised, Harry Eskew and Hugh McElrath (Nashville: Church Street Press, 1995) ]

Een aantal hezangen van Charles Wesley:

A charge to keep I have MH 413
Come, thou long-expected Jesus MH 196
Christ the Lord is risen today MH 302
Hail the day that sees Him rise MH 312
Hark! The herald angels sing MH 240
Jesus, Lover of my soul MH 479
Love divine, all loves excelling MH 384
O for a thousand tongues to sing MH 57
Praise the Lord who reigns above MH 96
Rejoice, the Lord is king MH 715
Come, O thou traveler unknown MH 386
And can it be that I should gain MH 363


Charles Wesley biography (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

The Journal of Charles Wesley, 1736-1756 (The Wesley Center for Applied Theology)

CHARLES WESLEY: HEART of the EVANGELICAL REVIVAL (gospelcom.net)

John Wesley

Augustus Toplady

John Newton

Olney Hymns

George Herbert

John Milton


Enige Engelstalige sites gewijd aan de Wesleys, hun theologie en vroomheid

John Wesley's, Directions for Singing

The Wesley's and Their Times (Resources on the Wesleys, The General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

Wesley Center for Applied Theology -- This page takes a LONG time to load. Please be patient.

Center for Methodist Studies (Perkins School of Theology, Southern Methodist University. A list of collections -- no links.)

The Hymns of Charles Wesley (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

Women and Wesley's Times (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

British Methodism and the Poor (Methodist Archives and Research Center)

The Foundry (Methodist Archives and Research Center)

John Wesley : An On-line Exhibition (Methodist Archives and Research Center) -- LOTS of pictures

Methodist Archives and Research Center Image Collection -- LOTS of pictures

The Methodist Church: A Brief History


Charles Wesley's gezangen

The Hymns of Methodism in their Literary Relations (The Christian Classics Ethereal Library)

A detailed analysis of the many literary influences detectable in the hymns of John and Charles Wesley.

The Hymns of Wesley and Watts: Five Papers (The Christian Classics Ethereal Library)

These five papers expound the virtues of Wesley's Hymns from a "soul-stirring passion of the Evangelical faith" and with a "pleasantly acid wit".

A Colection of Hymns for the Use of the People Called Methodists (The Christian Classics Ethereal Library)

“...a hymn-book as might be generally used in all our congregations throughout Great Britain and Ireland.”

Hymns for the Use of the People Called Methodists

A paper read to the University Methodist Society at Wesley Church, Cambridge, on Sunday, November 20, 1932.

Charles Wesley (The Cyberhymnal) -- bio and list of MANY hymns, many whith MIDI files.


Goede Research Site

Methodist Archive and Research CenterHet graf van Charles Wesley op Marlybone Chapel Cemetery, London, England