NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
'Hymne' in het Oude Griekenland - een Overzicht

HYMNE is een woord dat afgeleid is van het griekse woord humnos (humnos), een woord waarvan de oorsprong onbekend is dat in het oude Griekenland en Rome gebruikt werd om een gedicht ter ere van een god aan te duiden. In de vroeg Christelijke periode werd het woord vaak, maar niet altijd, gebruikt om een gezongen vorm van loflied voor God, anders dan een 'psalm' aan te duiden. De Westerse en Oosterse (Byzantijnse) Kerken ontwikkelden sterk verschillende hymnische (zang) tradities.

 

Griekse woord voor "hymne, gezang" : humnos (humnos).

Wat betekende "hymne" voor oud Griekse schrijvers en dichters?

1. een troubadoursverhaal (vertelt over heldendaden)
2. een vreeswekkende bezwering
3. een huwelijkslied
4. een weeklacht
5. een speciaal soort liturgisch lied
6. een soort lied dat aangeboden wordt aan een god, typen:

- paeon (bezwering of dank voor Apollo)
- dithyramb (een lied ter ere van Dionysus)
- processielied

Proclus (5e eeuw AD) definieerde "hymne" (ho kuris humnos, zoals hij het noemde) als een compositie, gezongen door een stilstaand koor met kithara begeleidingt.

Hymnes waren verbonden met libatie (het schenken of drinken van vloeistof ter ere van een god) en offercultus.

Dans was vaak verbonden met het gebruik van een hymne.

Hymnes waren vaak verbonden met een liturgie (een ritueel verbonden met de openbare eredienst) .

Een van de oudste bewaard gebleven Griekse hymnes is een processielied toegeschreven aan Korinthische dichter Eumelus (8e eeuw voor Christus).

De enige andere voorbeelden van hymnes die bewaard zijn gebleven uit de vroege periode (5e eeuw voor Christus) is een aantal HOMERISCHE HYMNES. Deze waren later gemaakt dan de gedichten van Homerus zelf en werden vaak gebruikt als voorspel bij het reciteren van lange delen van Homerus' gedichten.

Latere schrijvers schreven hymnes, bij voorbeeld, de Hymne aan Zeus van de Stoicijn, Cleanthes (derde eeuw voor Christus.).

Een paar hymnes met muzieknotatie zijn bewaard gebleven uit de Grieks-Romeinse periode en uit de late Oudheid.De twee Delphische hymnes, die gegraveerd zijn in steen, zijn in wezen paeans met geledingen.

Een vroege bewaarde Christelijke hymne is de Oxyrhynchus Hymne.

Zie Hymnes in het Oude Griekenland voor meer gedetailleerde informatie.