NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Gebruik van het woord 'HYMNE' in de Septuagint

De vroegste verwijzingen naar het zingen van hymnes in de Joods-Christelijke traditie is te vinden in de voor-Christelijke, Griekse versie van het Oude Testament genaamd de Septuagint waar “humnos” verwijst naar Psalmen en liederen, bijvoorbeeld Psalm 148: 14:

--13 Dat zij de naam des HEREN loven,
want zijn naam alleen is verheven,
zijn majesteit is over aarde en hemel.
14 Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd:
een lofzang voor al zijn gunstgenoten,
voor de kinderen Israëls,
het volk dat nabij Hem is. Halleluja (NBG)


-- Psalm 148:14 in de Griekse Septuagint

ainesatwsan to onoma kuriou hoti hupswthe to onoma autou monou he exomologesis autou epi ges kai ouranou kai hupswsei keras laou autou humnos pasi tois hosiois autou tois huiois israel law eggizonti autw [Psalm 148 in “getransscribeerd” Grieks]

Augustinus schreef over het belang van het zingen van gezangen in zijn commentaar op deze versie van Psalm 148 uit de Septuagint. De Latijnse Vulgaat was toen nog niet geschreven en dit was de enige versie van het Oude Testament die toen in het Grieks beschikbaar was.

Zie de volgende Engelstalige links:

Zie Septuagint (in het originele Grieks).
Zie The Orthodox Psalter (in het Engels)
Zie Hisotrical Importance of the Septuagint (The Catholic Encyclopedia).
Zie The Orthodox Study Bible (in progress)
Zie The Septuagint (Theological and Academic Resources for the Study of the Septuagint)