NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Waarom zingen mensen gezangen?

Uitzonderingen daargelaten*, gebruiken alle religieuze tradities gezangen. De activiteit van het zingen van een lied ter verering van een persoon of god is goed gedocumenteerd in de geschiedenis (Oude Testament, Griekse poezie etc, etc.). Zie Hymne in het oude Griekenland. In de Joods-Christelijke traditie, is het het zingen van gezangen centraal in de eredienst. Al vroeg werden Christenen geidentificeerd als "die mensen die gezangen zongen" (zie de engelse vertaling van de bron: The Letter of Pliny the Younger).

Om te begrijpen waarom Christenen gezangen zingen is het goed de historische bronnen na te gaan, in het bijzonder de Bijbel. Zie Het zingen van gezangen in de Bijbel. Voorbeelden van zingen in het algemeen en van gezangen zingen in het bijzonder kunnen als volgt worden samengevat:

Zingen kwam voor:

1. als er aanleiding was iets te VIEREN (bij voorbeeld na een veldslag)
2. als er een gelegenheid was God te PRIJZEN

Zingen van gezangen kwam voor;

1. als GROEPS ACTIVITEIT (individuen zongen gezangen niet alleen)
2. om elkaar te BEMOEDIGEN (Paulus en Silas in de gevangenis).
3. om elkaar te STICHTEN (=opbouwen) (voor morele en geestelijke onderwijzing. Zie 1 Kor. 14: 26; Kol., 3:16.

In de Bijbel komt zingen vaak spontaan voor als een natuurlijke respons op een spannende of overweldigend vreugdevolle gebeurtenis. ZINGEN uit de gevoelens.

Het zingen van gezangen in de vroege Christelijke Kerk (voor 100 AD) was een activiteit die de vroege Joodse Christenen meenamen uit de Joodse liturgische praktijk (Tempel, Synagoge). Zie Vroeg Christelijke Hymnodie.

 

* Moslims zingen geen gezangen, en hebben ook geen religieuze muzikale traditie. Uitgezonderd de beroemde gezongen gebedsoproep, "Allah U-Akbar..." (God is groot), wordt zingen of het bespelen van muziekinstrumenten niet toegepast in de Islamitische eredienst. Mohammed wantrouwde blijkbaar muziek en in de Koran wordt muziek geassocieerd met duivelen:

Al Hadis, Boek 2, Hoofdstuk 12, No. 21, Abu Omahmah vertelde dat de apostel van Allah zei: 'Verkoop geen zangeresjes, koop ze niet en leer ze niet zingen, en hun prijs is onwettig...' Naar Ahmed, Ibn Mahjah

Al Hadis, Boek 2, Hoofdstuk 12, No. 283, Abu Omahmah vertelde dat dhe Boodschapper van Allah zei: 'Niemand hief een gezang aan of Allah zond hem twee duivels op zijn schouders die hem op zijn borst sloegen met hun hiel tot hij stopte' Naar Tirmizi.