NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Bezoek van de engelen (of drieëenheid) aan Abraham. Ikoon van Roeblev

Abraham enSara zijn niet afgebeeld. Alleen de eik van Mamre achter de rechtervleugel van de middelste figuur verwijst naar Abraham's woonplaats Hebron.

De vleugels verbinden de personen. In het midden van een cirkel die de perzonen omvat bevindt zich de schaal, die gezegend wordt door de centrale figuur. Hij zegent met twee vingers. Teken van het goddlijke en menselijke in de oudheid. De twee naturen van Christus.

De kleuren van de gewaden van deze centrale figuur duiden ook op Christus: Het rode voor zijn goddelijkheid - de kleur rood van het hemelse vuur dat de liefde is en de blauwe kleur, de menselijkheid - de kleur van het water, water het symbool van ontvankelijkheid en het aardse leven; blauw de kleur van de ontvankelijke mens die naar de hemel schouwt.

In de schaal, in het midden van de tafel, ligt een hoofd van een offerdier, dat trekkken van een menselijk? hoofd vertoont. Dit duidt op Christus' zelfopoffering.

De figuur links zegent met drie vingers, God drie in één. De rechter figuur zegent met één vinger, de ene Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat.

Het perspectief is omgekeerd. De toeschouwer is de horizon van de afbeelding. Daardoor komt de toeschouwer in beeld.