NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Christelijke Gezangen

voor de

EVANG.-LUTHERSE GEMEENTEN

in het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Benevens EEN VERVOLG

Bijgevoegd in 1850

Te Amsterdam
J. BRANDT en ZOON
C.L. SCHLEIJER en ZOON

Te Haarlem
JOH. ENSCHEDE en ZOON

Te Groningen
De Erven R.J. SCHIERBEEK
De Erven Wed. M. van HEYNINGEN BOSCH

1850

VOORBERICHT

Inhoud

Alfabetische Index

Numerieke index

De tekst van de Christelijke Gezangen