NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

uitgegeven in opdracht van de synode der evangelisch-lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam, 1955.

Het gezangboek bevat de orde van dienst van de evangelisch-lutherse kerk en de `liturgische stukken: De indeling van de bundel volgt het kerkelijk jaar. Vervolgens zijn er de rubrieken psalmliederen; doop; avondmaal; huwelijk; woord Gods; kerk; lof- en bedezangen; boete; geloof en leven; dood en eeuwigheid; morgen- en avondzangen; psalmliederen (berijming 1773); bijzondere gelegenheden en toegevoegde liederen. Bij de samenstelling van de bundel is rekening gehouden met het lutherse gebruik van een `hoofdlied' voor elke zondag van het kerkelijk jaar. De samenstellers van de bundel waren de theologen P Boendermaker, H.J. Jaanus, W. Kooiman, G.Kroes, C.W Monnich, C.J. Munter, C.M. de Vries en de musicus W. Mudde.

„Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer, gij ganse aarde", want God heeft ons hart
vrolijk gemaakt door zijn lieve Zoon, die Hij voor ons gegeven heeft tot verlossing van
zonde, dood en duivel.
Wie dit met ernst gelooft, die kan het niet laten: hij moet vrolijk en lustig ervan zingen
en spreken, opdat anderen het ook horen en naderbij komen... Daarom doen de drukkers
er zeer wel aan, dat zij vlijtig goede liederen drukken.
Dr. Maarten Luther in zijn voorwoord tot het Gezangboek van Valentin Babst van 1545.

Voorwoord

Verantwoording

Indeling

Index

Alfabetische Index