NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Christelijke Gezangen

Uitgegeven door en voor rekening van

DE SYNODE DER EVANG.-LUTH. KERK
in het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Te Amsterdam J. BRANDT en ZOON, C.L. SCHLEIJER en ZOON
Te Haarlem JOH. ENSCHEDE en ZOON
Te Groningen De Erven R.J. SCHIERBEEK De Erven Wed. M. van HEYNINGEN BOSCH

1886

VOORBERICHT

Index (indeling)

Alfabetische Index

Numerieke index

Index van bronbundel, brontekst en auteur

Lijst van psalmen die geheel of gedeeltelijk nerijmd zijn opgenomen

AANWIJZING VAN GEZANGEN, DIE OP DEZELFDE WIJZE WORDEN GEZONGEN, ALSMEDE VAN ZANGWIJZEN, DIE SLECHTS EENS VOORKOMEN

AANWIJZING VAN LIEDEREN, OF GEDEELTEN VAN LIEDEREN, DIE OOK KUNNEN GEBRUIKT WORDEN BIJ VERSCHILLENDE HIERONDER AANGEWEZEN GELEGENHEDEN

LIJST DER GEZANGEN UIT DEN OUDEN BUNDEL DER EV. LUTHERSCHE GEMEENTE, DIE IN 1886 GEHEEL OF GEDEELTELIJK OPNIEUW IS OPGENOMEN.

[De tekst van de Christelijke Gezangen 1886]