NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Psalmvertalingen en berijmingen in gebruik in het getijdegebed

Voor het Nederlands, naast het officiele Getijdengebed (die de vertaling van P. Bronkhorst o.p. overneemt) en het abdijboek (psalmvertaling van Ida Gerhardt en Maria van der Zeyden), zijn er de nog steeds zeer geapprecieerde Vijftig Psalmen van Huub Oosterhuis (in samenwerking met E Drijvers, Michel van der Plas en P Renckens).
Sindsdien is er de nieuwe vertaling, opgenomen in de Willibrord-vertaling van 1995 (werkgroep onder leiding van Nico Tromp), de vertaling vanuit het Grieks door Christofoor Wagenaar, de berijmde vertaling door Piet Thomas, De Psalmen, naast de veel oudere berijmde door Gabriel Smit of de traditionele van de Interkerkelijke Stichting, opgenomen in het nieuwste Liedboek voor de Kerken. Een werkvertaling die dicht bij het Hebreeuws wil blijven zoals die van Albert Koster, hoort bij de nieuwste oefeningen in bet doorgeven van de oude schat. Daarnaast is er nog het creatieve herbespelen van de psalmen door Hans Bouma (In de schaduw van de Psalmen), en dat van Karel Staes (in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, zie onder andere Ruimte in mijn ademnood. 25 nieuwe psalmen).