NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwOefening: het Jezusgebed

Het Jezusgebed is een vorm van herhalend bidden. De volledige tekst luidt: ' Heer Jezus Christus, zoon van God, ontferm u over mij', moor wordt meestal verkort gebeden als 'Heer Jezus Christus, ontferm u over mij'. Al vanaf de vierde eeuw na Christus wordt dit gebed gebeden.
Het doel van deze oefening is tot innerlijke rust te komen en je of te stemmen op Gods aanwezigheid door middel van het richten van de aandacht op de gebedszin.
De oefening gaat als volgt:
Ga zitten in een gemakkelijke houding.
Maak contact met je lichaam. Probeer je zoveel mogelijk te ontspannen.
Sluit de ogen of houd ze iets geloken.
Zeg langzaam en hardop: 'Heer Jezus Christus, ontferm u over mij'. Herhaal dit telkens, maar dan in stilte.
Telkens wanneer je gedachten afdwalen of wanneer je anderszins afgeleid wordt, zeg je weer: 'Heer Jezus Christus, ontferm u over mij'.
Na ongeveer tien minuten doe je dit op het ritme van de ademhaling. Bij de inademing zeg je: `Heer Jezus Christus'.
Bij de uitademing zeg je: 'Ontferm u over mij'. Doe dit ook ongeveer tien minuten.
Neem rustig de tijd de oefening of te ronden.
Ga na de meditatie bij jezelf na hoe je deze oefening ervaren hebt. Maak eventueel enkele aantekeningen in een dagboekje.

Deze meditatieoefening kun je heel goed 'gewoon' onderweg doen, waar je ook bent. Het Jezusgebed fungeert als een soort mantra, ook wel op te vatten als een 'gebedszin'.

Een variant op het Jezusgebed is de tekst 'De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken'. Ook hier kan het eerste gedeelte op een inademing en het tweede gedeelte op een uitademing uitgesproken worden. Het 'Onze Vader' leent zich er eveneens voor herhalend uitgesproken te worden