NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwFocus op een vast voorwerp of op een geluid

Doel: Innerlijke rust contact met wat voor jou betekenisvol is door de aandacht te richten op een voorwerp.

Gang van zaken

1. Kies een voorwerp uit je directe omgeving waarnaarjouw aandacht op de een of andere manier naar uitgaat, of dot voor jou van speciale be tekenis is. Voorbeelden van voorwerpen zijn: een steen, een kaars, een bloem, een tak, een school, een doosje, een kunstafbeelding, de bijbel of een liedboek.
Zet dit voorwerp voor je neer.
Ga zitten in een gemakkelijke houding.
Maak contact met je lichaam. Probeer je zoveel mogelijk te ontspannen.
Richt je aandacht op het door jou gekozen voorwerp.
Wanneer je bij jezelf merkt dat je voortdurend denkt dan wat je bijvoorbeeld allemaal nog moet doen, blijf dan vriendelijk voor jezelf. Laat de gedachten gewoon voor wat ze zijn of benoem ze met woorden als 'plannen', 'zorgen maken', 'herinneren', etc. Ga dan weer met je aandacht terug naar het voorwerp. Ga na wat dit voorwerp voor je betekent.
Neem twintig rninuten de tijd voor dere oefening. Neem rustig de tijd de oefening at te ronden.
Je kunt de meditatie afsluiten met een gebed.
Maak eventueel enkele aantekeningen in een dagboekje.


2. Voorwerpoefening
Het doel van deze oefening is tot innerlijke rust te kornen en contact te maken met wat voor jou van betekenis is door midde! van het richten van de aandacht op een voorwerp.

Gang van zaken:
Kies een voorwerp dat je regelmatig gebruikt, zoals de pen waar je veel mee schrijft, of de beker waar je dagelijks uit drinkt. Kies wel een voorwerp dot je gemakkelijk in de hand kunt houden.

Ga zitten in een gemakkelijke houding.

Maak contact met je lichaam. Probeer je zoveel mogelijk te ontspannen.

Houd het voorwerp in je handen en word je ervan bewust. Wat voel je?
Is het zwaar of juist licht? Hard of zacht?
Is het warm of koud?

Onderzoek het voorwerp met je vingers. Tast het af. Ruik er ook eens aan.
Rook zo geheel en al vertrouwd met het voorwerp. Bekijk het van alle kanten.
Wat is de vorm?
Welke kleuren heeft het?

Zet het voorwerp nu voor je neer en vraag je of wat dit voorwerp je wellicht te vertellen heeft.
Wat vraagt het voorwerp van je? Bezie het voorwerp nu opnieuw. Beleef je het voorwerp nu anders dan in het begin van de meditatie?

Neem twintig minuten de tijd voor deze oefening.
Neem rustig de tijd de oefening of te ronden. Je kunt de meditatie afsluiten met een gebed. Maak eventueel enkele aantekeningen in een dagboekje.

3. Deze oefening gaat een stap verder dan de beide bovenstaande vormen van objectmeditatie. Bij deze oefening identificeer je je met het voorwerp. Het doel van deze oefening is no te gaan welke eigenschap van het voorwerp voor jou van betekenis is.
De oefening goat als volgt:

Kies een voorwerp uit je directe omgeving waarnaarjouw aandacht op de een of andere manier naar uitgaat, of dat voor jou van speciale betekenis is. Voorbeelden van voorwerpen zijn: een steen, een kaars, een bloem, een tak, een school, een doosje, een kunstafbeelding, de bijbel of een liedboek.

Zet dit voorwerp voor je neer.
Ga zitten in een gemakkelijke houding.
Maak contact met je lichaam. Probeer je zoveel mogelijk te ontspannen.
Richt je aandacht op het door jou gekozen voorwerp.
Bekijk het voorwerp aandachtig: hoe ziet het eruit? Wat valt op? Trekt iets speciaal de aandacht?

Neem zo mogelijk het voorwerp in handen en gebruik al je zintuigen om het te ontdekken.
Identificeerje nu met het voorwerp: word als het ware zelf dot voorwerp. Benoem de eigenschappen van het voorwerp als waren die van jou zelf. Voorbeelden; 'als school ben ik open', `als wol ben ik zacht', `als steen ben ik hard'.
Schenk aandacht aan de gevoelens die bij je bovenkomen. Wanneerje merkt dat je gedachten afdwalen of dot je verklaringen wilt zoeken, go dan weer rustig terug naar de ervaring zelf.

Vraag jezelf vervolgens of of je alle eigenschappen van het voorwerp wel wilt accepferen als bij jou behorend.
Welke eigenschap is voor jou van betekenis en zou je eventueel verder willen ontwikkelen?

Neem twintig minuten de tijd voor deze oefening. Neem rustig de tijd de oefening af te ronden.
Je kunt de meditatie afsluiten met een gebed.
Maak eventueel enkele aaniekeningen in een dagboekje.