NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Voorbereiding op Meditatie

Meditatie kun je individueel of in groepsverband doen. Alleen kun je het doen wanner het je uitkomt, in een groep kun je ervaringen met elkaar uitwisselen en elkaar steunen.
Zowel bij individuele meditatie als in groepsverband is regelmaat belangrijk.

Praktische zaken
Soms helpt rustgevende muziek als inleiding op het mediteren. Draag bij de meditatie loszittende kleding. Zorg dat je niet gestoord wordt. Zorg voor een goede ruimte en voor een goed zittende stoel, een kussen of een meditatiekrukje.

Plaats en tijd
Kies een gunstige plaats en tijdt. Regelmaat is belangrijk om de meditatie een vaste plek te geven. Je hebt er dan het meeste aan. Een vaste plek werkt plezierig.
Je kunt daar een kaars neerzetten of het voorwerp dat je bij de meditatie wilt gebruiken, bijvoorbeeld een afbeelding als je die bij je meditatie gebruikt.
Ga na wat voor jou beter werkt, 's ochtends, 's middags of 's avonds mediteren, kijk wat het beste bij je eigen levensritme en bezigheden past. Zoek dan een vast tijdstip uit. Regelmatig mediteren werkt het beste.
Door regelrnatig op een vaste tijd en in steeds dezelfde ruimte te mediteren, kan het zelfs zo worden dat die vaste tijd en die bepaalde ruimte je uitnodigen tot meditatie.

Lichaamshouding
Neem een houding aan die je langere tijd kunt volhouden. Een prettige houding werkt het beste. Liggen is niet aan te bevelen (tenzij je ziek bent), omdat de kans groot is dat je in slaap valt. Je kunt de meditatie op een stoel doen (liefst een stoel waar je goed rechtop kunt zitten) of op de grond op een stevig kussen, maar je kunt ook een speciaal meditatiekrukje gebruiken. Probeer uit wat het beste bij je past.Wanneer je op een stoel zit, zet dan de voeten plat op de grond. Ga als het even kan zo recht mogelijk zitten.

Lichamelijke ontspanning
Het vinden van stilte en innerlijke rust voor de meditatie begint meestal met de ontspanning van je lichaam. Neem daar vóór elke meditatieoefening even de tijd voor.

Suggesties bij het afdwalen van gedachten
Bij het mediteren komen altijd allerlei gedachten op. Gedachten die te maken hebben met gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden of gedachten die juist te maken hebben met de toekomst, zoals werk dat je moet doen. Maak van je gedachten geen vijand. Ga er niet tegenin. Heb er geen oordeel over. Merk ze op en laat ze dan weer los.
Je kunt ook bij opkomende gedachten deze registreren en benoemen.
Een andere manier om met opkomende gedachten om te gaan is je aandacht te richten op de ademhaling. Wanneer er een gedachte opkomt, laat je deze gewoon voor wat deze is en ga je terug naar de ademhaling.
Je kunt ook de gedachte als het ware over je schouder gooien, of op een plank zetten.
Wanneer gedachten blijven terugkeren en heel storend zijn, dan kun je die gedachten ook even kort opschrijven. Het `malen' in je hoofd komt dan op rust. Ga vervolgens verder met de meditatieoefening.
Je kunt bij de meditaties allerlei 'pijntjes' ervaren, die je eveneens kunnen afleiden. Soms helpt het bij `pijntjes', bijvoorbeeld in de onderrug, de spierspanning te verzachten door in gedachten `naar de pijn toe te ademen' en bij de uitademing de spanning als het ware uit je lichaam te laten weggaan.
Soms is bij het mediteren de stilte te bedreigend en is de innerlijke onrust te groot. Het kan helpen voor je gaat mediteren eerst een (bijbel)tekst te lezen. Ook kan het helpen eerst een wandeling in de natuur te maken. Loop dan langzaam en gebruik al je zintuigen om de omgeving in je op te nemen: voel, ruik, zie en hoor! Dit is een zintuiglijke waarneming, die kan helpen innerlijk stil te worden.
Zet geen druk op jezelf bij het mediteren.

Na de meditatie
Sta nooit te snel op na de meditatie, maar neem de tijd rustig `terug te ko-, men'. Zie even terug op het verloop. Wees dankbaar voor het goede, maar kijk ook naar waar her moeilijk ging. Doe de reflectie na de meditatie in een andere lichaamshouding.
Het kan plezierig zijn de ervaringen met de meditatie op te schrijven. Het zoeken naar woorden kan helpen bij het vinden van een diepere betekenis van hetgeen je ervaren hebt. Ook kun je er je vragen in opschrijven die bij het mediteren bovenkomen.