NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw



Oefening: zomaar stil zitten
De meeste mensen zijn niet gewend zomaar stil te zijn. Het is dan al een oefening op zich om zomaar te zitten en stil te zijn. Hoe vaker je deze oefening doet, des te meer zal de stilte zich verdiepen en zul je de stilte als prettig gaan ervaren.
Het doel van deze oefening is zomaar in stilte te zitten en te ervaren hoe dat is.
De oefening gaaf als volgt:
Ga zitten in een gemakkelijke houding.
Maak contact met je lichaam. Probeer je, zoveel als mogelijk is, te ontspannen.
Sluit de ogen of houd ze iets geloken. Wees nu tien minuten stil.
Misschien ervaar je onrust bij jezelf. Gedachten komen op.
Bemerk dan die onrust of die gedachten.
Het gegeven dat je die onrust of die gedachten bemerkt, laat al zien
dot je voldoende stilte in jezelf hebt om dot te kunnen bemerken. Neem in stilte waar wat er bij jezelf gebeurt. Meer niet.
Na ongeveer tien minuten stop je. Hoe heb je deze oefening ervaren? Maak eventueel enkele aantekeningen in een dagboekje.