NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwVroeg Christelijke Geschriften

Voor alles wat met de vroege kerk te maken heeft: De Vroege Kerk

Voor wie meer wil dan citaten of korte tekstgedeelten:

De meest complete verzameling documenten uit de eerste twee eeuwen met vertalingen en commentaar.
Inclusief NT Apocriefen, Gnostieke teksten en Kerkvaders: Early Christian Writings

Voor teksten, zie ook Christian Classics Ethereal Library for the Early Church Fathers

en ook: newadvent: fathers

 

Zie ook de engelstalige Wikipedia site:

Church_fathers

en

Earl Christianity