NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisAantekeningen Cursus 2010

Wat is liturgie

Naast liturgiek 'nadenken over liturgie' is er ook Liturgische theologie, theologie die uit de liturgie voortvloeit. Er is een wereld van verschil tussen deze benadering en 'Liturgie als handelingswetenschap', of Liturgiewetenschappen als anthropologische benadering van godsdienstige uitingsvormen.

Palmpasenstok

Materialisme: De Amerikaans/Griekse socioloog Markides, de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel (Onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen) en de Canades neuroscientist Mario Beauregard

Keltisch Christendom

Eén route van het Keltische Christendom is vanuit Ierland via de kloostereilanden Iona en Lindisfarne naar Durham Ripon en York. In 664 vond een synode te Whitby plaats waar de keus voor de Romeinse Rite en gewoonten werd gedaan, elders bleef het Keltische Christendom bestaan tot na het einde van het 1e millennium.

Iona: Iona Community; Nederlandse Iona Groep

Het eiland Iona (Wikipedia)

Nederlands Iona materiaal: Liederen en Gebeden uit Iona & Glasgow. (Wild Goose Resource Group & The Iona Community) Gooi en Sticht 2003; Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld. De Nederlandse Ionagroep. Gooi en Sticht 2008

Lindisfarne: Eiland voor de kust van Northumbria

Bidden

Wie doet wat in de eredienst?