NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Mario Beauregard

(Zie ook Mind does really matter: Een recent artikel van dr. Mario Beauregard over het bewijsmateriaal voor de invloed van de geest op de hersenen)

Mario Beauregard's fundamentele werk op het terrein van de neurobiologie van mystieke ervaring aan de Universiteit vam Montreal is in de internationale media gekomen. Voor hij een benoeming kreeg aan die universiteit deed hij postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Texas en het Montreal Neurological Institute (McGill University). Vanwege zijn onderzoek op het terrein van de neuro-wetenschappelijke kant van bewustzijn werd hij door World Media Net genomineerd als één van de "Honderd Pioniers van de 21e Eeuw." Hij woont in Montreal, Canada.

V: Is de geest een illusie die geschapen wordt door het brein?
A: Materialisten beantwoorden die vraag doorgaans met 'ja'. Ze hebben het echter niet kunnen bewijzen. Eerder het omgekeerde. Ze beginnen met die vooronderstelling en passen alles wat zij zien daaraan aan.

Non-materialistisch neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat de geest een apart gegeven is en het brein kan veranderen. Jeffrey Schwartz, een nonmaterialistische neuropsychiater aan University College Los Angeles, behandelt obsessief-dwangmatige aandoeningen door patienten hun brein te laten herprogrammeteren. Zo hebben enkele van mijn collega's neurowetenschappers aan de Université de Montréal and ikzelf via brain imaging technieken aangetoond dat vrouwen en meisjes depressieve gedachten kunnen beheersen en dat mannen hun reactie op erotische films kunnen beheersen. Mensen die aan fobieën, zoals de vrees voor spinnen, lijden kunnen hun brein zo reorganizeren dat ze die vrees verliezen.

Bewijs dat de geest het brein beheerst komt in deze studies aan het licht. Er is dus zoiets als "mind over matter." We hebben werkelijk zoiets als wilskracht, bewustzijn en gevoelens en samen met een gevoelvoor doel en betekenis kunnen we verandering teweeg brengen.

Q: Zijn geest en brein identiek?
A: Sommige materialisten beweren dat, maar nogmaals, ze hebben het niet kunnnen aantonen. Ze gaan er van uit dat je geest een bijproduct is van je brein.

Non-materialistische neuro-wetenschappers denken anders. Zij denken dat de geest zich verhoudt tot het brein zoals een tv programma zich verhoudt tot je tv apparaat. Het apparaat maakt het programma niet, het laat het alleen zien. Net als elk beeld heeft dit beeld beperkingen, het vat slechts één aspect van de verhouding tussen de geest en het brein. Maar dit beeld is het begin van een verklaring.

Q: Is er een God gen?
A: Wetenschappelijk is het onzin om te spreken over een "God gen." Er is geen gen dat bepaalt of iemand religieus is of niet. Genen bepalen wel mede een type persoonlijkheid (actief tegenover passief, bij voorbeeld). Dus als een persoon zich aangetrokken voelt tot spiritualiteit, dan bepalen genen mede welke soort spiritualiteit. Maar dat is alles wat genen kunnen doen. Ze scheppen geen spiritualiteit.

Q: Kunnen de neuro-wetenschappen het bestaan van God bewijzen?
A: Nee, omdat God niet gedwongen kan worden als onderwerp van neuro-wetenschappelijk onderzoek te fungeren. Niet-materialistische neuro-wetenschappen kunnen laten zien dat de geest niet hetzelfde is als het brein. Rekening houdend met dat feit kunnen behandelwijzen ontwikkeld worden. Dit feit helpt bij de verklaring van zulke verschijnselen als telepathie en bijna-dood ervaringen, die levensveranderend werken. Al deze dingen zijn te rijmen met geloof in God als de Geest achter het heelal. Nee, ze bewijzen Gods bestaan niet, maar zijn er wel consistent mee.

Q: Zijn geestelijke ervaringen misleidingen die ontstaan door een niet goed functionerend brein?
A: Nee. Er is geen 'God spot' in het brein. Geestelijke ervaringen zijn complex, zoals intense ervaringen met medemensen. Er is echter een mystieke ervaringstoestand die niet helemaal hetzelfde is als een emotionele toestand. Dat bewijst niet dat de mysticus contact heeft met iets buiten zichzelf, maar is er wel consistent mee.

Q: Bemiddelt het brein geestelijke ervaringen door?
A: Ja, want het brein bemiddelt alle ervaringen van levende mensen. Dat wil niet zeggen dat het brein al die ervaringen creëert.

Q: Over de God helm: kunnen we een geestelijke ervaring teweeg brengen door het brein magnetisch te stumuleren?
A: Nee. Zweeds verolgonderzoek liet zien dat mensen die denken dat ze een geestelijke ervaring kunnen hebben meer kans hebben om er een te krijgen. Maar dat is nauwelijks verbazingwekkend; er is een geestelijke dimensie aan de mens, ook al herkennen veel mensen die niet.

Q: Kan de geest actief zijn als het brein niet functioneert?
A: Veel diepgaand onderzoek naar bijna-dood ervaringen wijst in die richting. Verslagen van bijna-dood ervaringen komen nu veel meer voor vanwege het veelvuldig gebruik van moderne reanimatietechnieken.

Q: Wat doet geestelijk ervaringen ontstaan?
A: De meest voorkomende 'triggers' zijn gebed, meditatie, natuurschoon en deelname aan religieuze eredienst. Gebed en contemplatie spelen een sleutelrol in Christelijke mystiek.