NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Darwin en de Christelijke Zending

(vertaald van http://darwinbeagle.blogspot.com/2009/02/16th-february-2009.html)


In februari 2009 werd in het Londense 'Church Times' het volgende artikel gepubliceerd.

Darwin's missionaire ondernemen
Een van de feiten die weinig aandacht krijgen tijdens de viering van Twee Eeuwen Darwin is dat Darwin van 1867 tot zijn dood in 1882 jaarlijks financieel bijdroeg aan een zendingsgenootschap van de Anglicaanse Kerk.

De bijdragen waren een direct gevolg van zijn waardering voor het werk van het genootschap onder de 'inboorlingen' van Tierra del Fuego. Gedurende de befaamde reis met het schip de Beagle (waarop Darwin zijn waarnemingen deed die leidden tot zijn evolutietheorie) kreeg hij een vriendschap voor het leven met de tweede Luitenant B. J. Sulivan. Darwin ontwikkelde zich als naturalist, zijn vriend werd Admiraal Sir James Sulivan, een toegewijde ondersteuner van Christelijke zending. Zij gingen verschillende wegen maar schreven elkaar regelmatig

Op het meest zuidelijke punt van de reis van de Beagle was Darwin geschokt geweest door het uiterlijk, de taal ("mag nauwelijks gearticuleerd heten"), en de gewoonten van de Fuegiers. Hij deed ze af met de volgende woorden in 'A Naturalist's Voyage': "Ik geloof dat in dit afgelegen deel van Zuid Amerka de mens in een lagere staat van ontwikkeling leeft dan waar ook ter wereld."

Rond dezelfde tijd had een andere zeevarende, Kapitein Allen Gardiner, het idee de Christelijke boodschap aan de Fuegiers te brengen. Kapitein Gardiner verliet de Koninklijke Marine en stichtte het Zuid Amerikaanse Zendingsgenootschap in 1844, en werd de eerste zendeling. Hij stierf op de eilanden maar het werk van Waite Stirling, Thomas Bridges, en andere pioniers leidde tot de vestiging van een kerk onder de Fuegiers en de opzet van scholen, en onderwijs in landbouw en nuttig handwerk.

Stirling, die in 1869 Bishop van de Falkland Eilanden werd, was de eerste buitenlander die samen met hen woonde, terwijl Bridges' vele en veelsoortige vaardigheden o.a. leidde tot een woordenboek met 321.000 lemma's voor het Yahgan, de belangrijkste taal. (De Fuegiers hadden duidelijk meer in zich dan Darwin had ingeschat.) Beide mannen correspondeerden met Darwin, en voorzagen hem graag van de informatie over het volk die hij graag ontving.

Darwin was onder de indruk van het werk van het zendingsgenootschap. Sulivan memoreert later in een brief aan de krant 'the Daily News' (4 April 1885): "Dhr Darwin had tegen mij vaak zijn overtuiging uitgesproken dat het geheel en al zinloos was om zendelingen naar zo'n stel wilden als de Fuegiers te sturen, die waarschijnlijk het laagste menselijk ras vormden".

"Ik had altijd geantwoord dat ik niet geloofde dat er enig mens bestond die te laag was om de eenvoudige boodschap van het evangelie van Christus te begrijpen. Na vele jaren... schreef hij me dat recente verslagen van de zending (aan de Fuegiers) hem bewezen dat hij ongelijk had gehad en ik gelijk in onze inschatting van de Fuegiers en van de mogelijkheid hen goed te doen door zendelingen; en hij vroeg mij de bijgesloten cheque voor £5 door te sturen aan het zendingsgenootschap als getuigenis van de interesse die hij had in hun goede werk."

Dit was de eerste bijdrage die Darwin gaf en in 1870 schreef hij aan Sulivan: "Het succes van de Tierra del Fuego Zending is zeer prachtig, en doet me deugd, daar ik altijd volledige mislukking voorspeld had". Hij voegde eraan toe: "Ik zal vereerd zijn als jullie Bestuur mij erelid van jullie zendingsgenootschap zouden maken".

Toen Darwin stierf schreef het blad van de South American Missionary Society dat "een groot man heengegaan is . . . van onbesproken karakter, en met de grootste intellectuele kracht . . .een oprecht en vasthoudende zoeker naar de waarheid . . . nooit dogmatisch, nooit de eigen conclusies anderen opdringend om hun overtuigingen aan te vallen of bestaande systemen onderuit te halen."

Twee jaar later noemde de krant 'The Spectator' (26 April 1884) Darwin's houding ten aanzien van het zendingsgenootschap "een ongekend nadrukkelijk antwoord aan de geringschatters van de zending".
.
De 'South American Mission Society' (SAMS), zoals het genootschp nu heet, werkt samen met de Anglicaanse Kerken van de 'Southern Cone', delen van Brazilie, en in Spanje en Portugal.

Henry Scriven (Mission Director ~ SAMS)