NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

De kunst van de gebedspraktijk van het bidden met de Psalmen.

1. De psalmen bidden ook buiten de gebedsuren. De nacht is hierbij een niet te veronachtzamen geschikte tijd.

2. De psalmen dan op de rij af bidden, van A tot Z, van de eerste tot de laatste (1-150).

3. De psalmen bidden in groepjes van drie, met na de derde een doxologie (`Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest...'). Bij elke leesbeurt trekt men grote bogen van negen of twaalf psalmen, zoals dit gebruikelijk is in het Oosten (bij de Byzantijnen en de Melchieten).

4. Een wekelijks schema aanhouden, zoals gebruikelijk onder meer in de joodse traditie en ook in de monastieke wereld, zowel bij Benedictus als bij de oosterse monniken. Ook al kunnen we niet dagelijks de hele portie opnemen, iedere dag krijgt zijn precieze invulling (1. 1-29; 2. 30-50; 3. 51-72; 4. 73-89; 5. 90-106; 6. 107-119; 7. 120-150). Vanuit dit schema kan het geheugen spontaan die groep psalmen aan die dag van de week koppelen, en zo heeft
iedere dag van de week zijn sfeer en zijn eigen dynamiek, opklimmend naar de zaterdag en de zondag, het feestelijke vijfde boek met zijn vele Alleluia's.

5. De psalmen in de eenzaamheid leren bidden volgens een wisselend tempo: nu eens zeer traag en aandachtig, dan gewoon op het leestempo maar wel gedragen, dan weer snel en vurig. Deze drie ritmen zijn afhankelijk van het hart. Raakt het hart verstrooid, dan vertraagt de bidder het tempo. Is het hart in vuur en vlam, dan gaat de oplaaiende gloed de letters verteren: het tempo is niet meer te houden!

6. Nu en dan tijd nemen om een psalm apart te bestuderen.

Zalig wie de hoge kunst van het psalmodieren mag herontdekken: hij of zij zal een leven in het leven ontdekken, een bron die elke dorst lest en nooit opgedroogd raakt. Hier waait die Geest over wie Jezus sprak: `Je hoort Hem wel maar je weet niet waar Hij vandaan komt of waar Hij naartoe gaat. Zo is het met ieder die geboren is nit de Geest!' (Benoit Standaert)

Uit: Benoit Standaert, Leven met de Psalmen, Tielt 2006

In de gebedspraktijk van het Getijdengebed is naast volledige psalmen ook een aantal psalmverzen opgenomen. Deze helpen biddend om te gaan met de psalmen.