NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwNederlandtsche gedenck-clanck

Adriaen Valerius

In het Liedboek voor de kerken


Een aantal van de liederen uit Valerius' Nederlandstsche Gedenck-clanck is te vinden in kerkelijke liedboeken en wordt ook vandaag de dag gezongen. In het Liedboek voor de Kerken zijn dit:

No 276: Als Godes Zoon, de heerser over al (Valerius: Engels Farwel, of "Wanneer ick slaep (Valerius 19))
Midi Gez 279

No 320: Zingt een nieuw lied voor God de Here (op de wijs van "Komt nu met zang van zoete tonen" (Valerius 9))
Midi Gez 320

No 411: Het Wilhelmus (Valerius 12)
Midi Gez 411

No 412: O Heer, die daar des hemels tente spreidt * (Valerius 38)
Midi Gez 412

No 413: De Heer in zijnen troon, zeer schoon (Valerius 73)(op de wijs van "De mei die komt ons bij zeer blij") *
Midi Gez 413

No 414: Wilt heden nu treden voor God, den Here (Valerius 46)(op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen") *
Midi Gez 414

No 415: Komt nu met zang van zoete tonen * (Valerius 9)
Midi Gez 415

No 416: Gelukkig is het land * (Valerius 42)
Midi Gez 416

No 417: Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk (Valerius 1) (op de wijs van "Zal ik nog lang met hete tranen") *
Midi Gez 417

No 418: Here, kere van ons af (Valerius 15) (op de wijs van "Now, o now I needs must past" van John Dowland) *
Midi Gez 418


Met uitzondering van 417 verschenen alle liedteksten in de "Nederlandtsche gedenck-clanck". De gezangen gemarkeerd met een sterretje zijn door Valerius zelf geschreven.

Zie ook de bundel COM NU MET SANG (red. G. van Ravenzwaaij, Wageningen z.d.) voor bekende liederen uit Valerius

Zie ook de R-K bundels Gezangen voor Liturgie en de Randstadbundel voor ontleningen aan Valerius' Nederlandstsche Gedenck-clanck (veelal met moderne tekst)

Verder is min of meer bekend:

Gelukkig is hij ( mel. Est-ce Mars) (Valerius 44)