NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Populair-wetenschappelijk wereldbeeld

Als je afgaat op populair wetenschappelijke artikelen dan hebben wetenschappers ontdekt dat er geen zelf is, geen ziel, geen geest, en geen vrije wil. De geest is een illusie, stellen ze. Neuro-wetenschappers zouden ontdekt hebben dat er een 'God spot' , 'God circuit', 'God gene', of 'God module'in de hersenen te vinden is (hersenen worden gezien als een ingewikkeld soort biologische computer). Ze zouden ook ontdekt hebben dat je door een speciaal soort helm op te zetten mystieke visioenen kunt krijgen en dat de evolutie van Darwin grotbewoners die religieus waren deed overleven omdat ze het leven beter aankonden. Daarom geloven mensen nog steeds (hoewel, om onverklaarbare reden dit evolutionaire gegeven geen rol meer speelt in het leven van de schrijver van het populair wetenschappelijke artikel).

Niet alleen wordt dit aan het grote publiek toevertrouwd, maar ook dat religie terug te voeren zou zijn tot tot defecten in een hersengedeelte. De apostel Paulus, Jeanne d' Arc, Teresa van Avila, en Thérèse van Lisieux zouden alle last gehad hebben van epileptie, hetgeen een verklaring is voor hun leven en werken. Bijna elke maand staat er wel weer een artikel in krant of tijdschrift. De conclusie is: Religie is het product van een niet goed werkend brein.

De neurowetenschapper Mario Beauregard en de journaliste Denyse O'Leary hebben samen een jaar lang deze claims nauwkeurig bekeken. Ze bekeken dergelijk materiaal —van tussen 1902 en 2006— en kwamen tot de conclusie dat het ongegronde bewereingen zijn.

De goedgelovigheid van de populair-wetenschappelijke pers is verbijsterend. Het axioma dat alles terug te voeren is op materie maakt blijkbaar blind voor alles wat er niet mee in overeenstemming is.

Er zit wel een soort logica in. Als we ervan uitgaan dat het materialistische axioma juist is en dat de verklaring voor religieus en filosofisch geloof, voor alle 'geestelijke' verschijnselen in materie en de ontwikkeling daarvan te vinden moet zijn, dan hebben we twee keuzen: Ofwel de evolutie selecteerde religieuze mensen omdat dat een betere kans op overleven geeft, of ze overleefden ondanks het feit dat dat religieuze geen overlevingsvoordeel opleverde. Hoe het ook zij, onderzoek zal vroeger of later hierover wel uitsluitsel geven. En alles wat maar enigszins in die goede richting wijst wordt daarom gepresenteerd als een stap op de onvermijdelijke weg naar wetenschappelijke zekerheid dat geloof een misleiding van het brein is.

Onderhand zijn er heel wat aanwijzingen dat de geest onafhankelijk of zelfstandig van het brein bestaat. Op grond van gegevens is het ook redelijk aan te nemen dat mensen die diepe religieuze ervaringen hebben contact hebben met iets buiten henzelf

Religieuze kijk op de werkelijkheid

Materialisme.

Beauregard Het Spirituele Brein