NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

De Gelijkenissen van Jezus

NaamMatteusMarkusLukasJohannesThomas (niet deel van de Christelijke canon)
1. Het sleepnetMatt 13:47-50---Thom 8
2. Het oog van de naaldMatteus 19:23-30-Marcus 10:23-31-Lucas 18: 24-30--
3. Werkers in de WijngaardMatt 20:1-15----
4. Het verloren geld--Lukas 15:8-9--
5. De Trouwe DienaarMatt 24:42Markus 13:33-37Lukas 12:35-40-Thom 21, 103
6. De Barmhartige Samaritaan--Lukas 10:30-37--
7. Het Zaad dat heimelijk Groeit-Markus 4:26-29--(Thom 21)
8. Het verloren SchaapMatt 18:12-14-Lukas 15:3-7-Thom 107
9. Het MosterdzaadMatt 13:31-32Markus 4:30-32Lukas 13:18-19-Thom 20
10. De ParelMatt 13:45-46---Thom 76
11. De Verloren Zoon--Lukas 15:11-32--
12. De ZaaierMatt 13:3-23Markus 4:1-20Lukas 8:5-15-Thom 9
13. Bruiloft van de koningszoonMatt 22:1-14-Lukas 14:15-24-Thom 64
14. Farizeeër en Tollenaar--Lukas 18:9-14--
15. De Gelijkenis van de talenten/ ponden Matteus 25: 14 - 30, Lucas 19: 11 - 27Matt 25:14-30-Lukas 19:11-27--
16. De uitbottende Vijgeboom Matt 24:32Markus 13:28Lukas 21:29-30--
17. De Vriend in de Nacht--Lukas 11:5-8--
18. De Verborgen SchatMatt 13:44---Thom 109
19. De aanhoudende Weduwe --Lukas 18:1-8--
20. Het ZuurdesemMatt 13:33-Lukas 13:20-21-Thom 96
21. Heer en dienaar--Lukas 17:7-10--
22. De Rijke Dwaas--Lukas 12:16-21-Thom 63
23. De Rijke man en de arme Lazarus--Lukas 16:19-31--
24. Het OnkruidMatt 13:24-30---Thom 57
25. De 10 Wijze en Dwaze MeisjesMatt 25:1-12----
26. De Twee Schuldenaars--Lukas 7:41-47--
27. De twee zonenMatt 21:28-31----
28. De onrechtvaardige Rentmeester--Lukas 16:1-8--
29. De Pachters van de WijngaardMatt 21:33-43Markus 12:1-11Lukas 20:9-18-Thom 65-66
30 De Wijze en Dwaze BouwliedenMatt 7:24-27-Lukas 6:47-49--
31. Ondankbare DienaarMatt 18:23-35----
32. Het bouwen van een toren en het voeren van een oorlog  Lukas 14:28 - 33  
33. De Onvruchtbare Vijgenboom  Lukas 13:6 - 9  
34. De Gasten  14:7 - 15  
35. Jezus' Ware FamilieMatt 12:46-50Markus 3:31-35Lukas 8:19-21-Thom 99
36. The Sterke Man gebondenMatt 12:29Markus 3:27Lukas 11:21-22-Thom 35
37. Oude en Nieuwe WijnzakkenMatt 9:16-17Markus 2:21-22Lukas 5:36-39-Thom 47
38. Waaraan kent men MensenMatt 7:15-20-Lukas 6:43-45-Thom 45
39. De Lelieën des VeldsMatt 6:28-30-Lukas 12:27-28--
40. De Vogelen in de LuchtMatt 6:26-Lukas 12:24-Thom 36
41. De TegenpartijMatt 5:25-26-Lukas 12:58-59-(Thom 91)
42. Zout en LichtMatt 5:13-16Markus 9:50,4:21Lukas 14:34-35,8:16,11:33-Thom 32-33
43. De Kleine KinderenMatt 18:1-10Markus 9:33-37,9:42-50Lukas 9:46-50-Thom 22
44. Geef de keizer..Matt 22:15-22Markus 12:13-17Lukas 20:20-26-Thom 100
45. De schapen en de bokkenMatt 25:31-46----
46. De onvruchtbare vijgenboom--Lukas 13:6-9--
47. De Goede Herder*---Johannes 10:11-18-

48. De Graankorrel*

Beelden en/of 'gelijkenissen die Jezus en de evangelisten gebruiken voor het heilswerk van Jezus Christus

---Joh.12:24-26-
49. De Wijnstok*---Johannes 15:1-8-
50. De Bron van Leven: In Johannes 7:37-39 gaat Jezus in op een OT gelijkenis/visioen van Ezechiel (: De Tempelbeek/stromen water (Ezechiel 47:1-12) en betrekt die op zichzelf en zijn volgelingen; (Dit is zo belangrijk dat het terugkomt in Openbaring 22:1-5)---Ezechiel 47:1-12

Johannes 7:37-39;

 

Openbaring 22:1-5