NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
INDEX Woerdisch Gesangboeck titel wijs eerste regel PSALMEN
Psalm. I., Beatus vir., Op de Voys / Het is dat Heyl ons comen her.
Item: Op die navolgende Voys, WEl salich dien / Die niet en gaet /

Psalm. II., Quare fremuerunt., Op de Voys: Ach GODT van Hemel siet daer in.
Item: Op die navolgende Voys, Help Godt hoe gaet het immer toe

Psalm. III., Domine quid multipl'., Op de Voys: So Godt de HEER niet by ons houdt. ,
Psalm. IV., Cum Invocarem., Op die naevolgende Voys: Uit dieper Noot, &c.,
Psalm. V., Verba mea auribus., Op de Voys: Ach Godt van hemel siet daer in.,
Psalm. VI., Domine ne in furore, Op de naevolghende Voys : Wt dieper Noot.,
Psalm VII., Domine Deus meus, Op de Voys: Vaer o Godt niet met ons teser Ort,
Psalm VIII., Domine Deus noster., Op de Voys: Het is dat heyl ons Comen her.,
Psalm. IX., Confitebor tibi., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. X., Ut quid Domine., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm XI., In Domino Confide, Op de Voys: Christ onse Heer ten Jordaen quam.,
Psalm XII., Saluum me fac Deus., Op die volgende voys: , ACH Godt van hemel siet daer in /
Psalm. XIII, Usquequo Domine., Op de naevolgende Voys., Oh Heer hoe langh vergeet ghy mijn
Psalm. XIV., Dixit insapiens., Op die Naevolghende Voys; &c., Het spreeckt wel der Onwijsen mont/
Psalm XV., Domine quis habitabit., Op die Volghende Voys: Nu freucht mijn lieven Christen.,
Psalm. XVI., Conserva me Doni., Op de Voys: : Door Adams Val is heel verderft, etc.,
Psalm. XVII., Exaudi Domine.?, Op de Voys: Door Adams Val is heel verderft/ etc.,
Psalm. XVIII., Diligam te Domine., Op de Voys: Nu freudet u lieben Christen ghemeyn.,
Psalm XIX., Coelie narrant., Op de Voys: Wat can ons comen aen voor noot.,
Psalm XX., Exaudi te Domimini, Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderft.,
Psalm. XXI., Domine in virtute., Op de Voys: Christus den Heer ten Jordaen quam.,
Psalm. XXII., Deus Deus meus., Op de Voys: O Heere Godt betrou my.,
Psalm XXIII., Dominus regit me., Op de Vous: Door Adams Val is heel verderft.,
Psalm XXIIIbis., , Meteen ander Compostie ende Voys/ als hier naevolget.,
Psalm. XXIV., Domini est, Op die Voys: Het spreeckt der Onwijsen Mont wel.,
Psalm. XXV., Ad te Domine., Op die Navolghende Voys.,
Psalm XXVI., Iudica ne Domi., Op de Voys: Waer Godt niet met ons deser Tijdt.,
Psalm. XXVII., Dominus illu., Op de Voys: Aen Water vlieten Babilon.,
Psalm. XXVIII., Ad te Domine., Op de Voys: Ach Godt van HEmel siet daerin/etc. ,
Psalm. XXIX., Afferte Domino., Op de Voys: Christus de HEER ten Jordaen quam.,
Psalm. XXX., Exaltabo te Domi., Op de Voys Het wil ons Godt ghenadich syn/ &c.,
Psalm. XXXI, In te Domine., Op die volghende Voys: In dy hec Ick gehopet Heer.,
Psalm. XXXII., Beati quorum., Op de Voys: Het is dat Heyl ons comen her/etc.,
Psalm. XXXIII., Exultate justi., op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich syn/&c.,
Psalm. XXXIV., Benedicam Do., Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich zijn/etc,
Psalm. XXXV., Judica Domine., Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderfft.,
Psalm. XXXVI., Dixit injustus., Op de Voys: Het spreeckt wel der onwijsen mont.,
Psalm. XXXVII., Noli aemulari:, Op de Voys: Door Adams Val.,
Psalm. XXXVIII., Domine ne., Op de Voys Door Adams Val is gantsch verderft. ,
Psalm. XXXIX., Dixi custodiam., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die: Als volghet,
Psalm. XL., Expectans expectaui, Op de Voys: Aen Watervlieten Babilon : Als volghet.,
Psalm. XLI., Beatus quiintelligt., Op de Voys: Door Adams Val is gant schverderst.,
Psalm. XLII., Quemadmodum Cer., Op de Voys: Aen Water vlieten Babilon.,
Psalm. XLIII., Judica me Domine., Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderft.,
Psalm XLIV., Deus auribus Nos, Dese Palm gaet op de Voys van den Cxxxij. Psalm: Ende so als hier nae volghet.,
Psalm. XLV., Eructavit cor., Op de Voys: Van Hemel quam der Enghel schaer.,
Psalm. XLVI., Deus noster refugium., Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderft,
Psalm. XLVII, Omnes gentes, Op de Voys: Nu vreucht u lieven Cristen ghemeyn.,
Psalm. XLVIII., Magnus Dominus, Op de Voys: Een vaste Borch is onse Godt,
Psalm. XLIX., Audite omnes., Op de Voys: Het sijn doch Salich alle die, Als hier nae volcht.,
Psalm L., Deus deorum loc., Op de Voys: Als hier nae volghet.,
Psalm LI., Miserere mei Deus., Op de Voys: O HEEre Godt beg'nade my: Als hier volcht.,
Psalm LIbis., , op een Andere Compositie ende Voys. Als hier nae volcht.,
Psalm LII., Quid gloriaris in., Op de Voys: Help Godt hoe gaet het Ymmer toe.,
Psalm LIII., Dixit insipiens., Op de Voys: Aen Water vlieten Babylon,
Psalm LIV., Deus in nomine., Op de Voys des xxxj. Psalms/ Heer myn betrouwen staet aen dy. Item als volghet.,
Psalm LV., Exaudi Deus or., Op de tweede Voys van: Wt dieper noot: Als volghet.,
Psalm LVI., MW Miserere mei., Op de eerste Voys: van Wt dieper Noodt Als hier na volghet.,
Psalm LVII., Miserere mei, Op de Voys; Ach Godt van Hemel siet daerin/&c.,
Psalm LVIII., Mum vero vtique., Op de Voys: Christus de HEER ten Jordaen quam/
Psalm. LIX., Eripe me. , Op de Voys: Ick roep tot dy Heer Jesu Christ. Als hier nae volcht.,
Psalm LX., Deus repulisti., Op de Voys: Als hier nae volghet,
Psalm LXI., Exaudi Deus de., Op de Voys: Ach Godt van hemel siet daer in.,
Psalm LXII., Nonne Deo sub., Op de Voys: Het is dat heyl ons comen her.,
Psalm LXIII., Deus Deus meus., Op de Voys: Van alle Menschen viel my Heer.,
Psalm LXIV., Exaudi Deus., Op de Voys: Help Godt hoe gaet het immer toe/ &c.,
Psalm LXV., Te decet hymnus., Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich zijn/ Als hier nae Volghet.,
Psalm LXVI., Jubilate Deo, Op de Voys: Aen Watervlieten Babylon.,
Psalm LXVII., Deus Misereatur., Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich syn:
Psalm LXVIII., Exurgat Deus, Op de Voys: Door Adams Val is heel verderfft/ &c.,
Psalm LXIX., Saluum me fac., Op de Voys: O Heere Godt begnade my. Als hier na volchet.,
Psalm. LXX., Deus in adiutorium, Op de Voys: Wt dieper Noot schrey ick tot dy/ etc.,
Psalm LXXI., In te Domine., Op de Voys: Als hier nae volghet.,
Psalm LXXII., Deus indicium., Op de Voys: Als hier naevolghet.,
Psalm LXXIII., Quam Bonus., OP de Voys: Waer Godt miet met ons desen tijt/ etc.,
PSALM LXXIV., De quid Deus., Op de Voys: Aen water vlieten Babylon.,
Psalm. LXXV., Confitebimur., Op de Voys: Nu Love mijn Siel den Heere/ Al hier nae volget/ &c.,
Psalm. LXXVI., Notus in Ju, Op de Voys: Een Vaste Borch is onse Godt/ etc. ,
Psalm LXXVII., Voce mea ad, Op de Voys: Wt dieper Noot schrey ick tot Dy/ &c.,
Psalm LXXVIII., Attendite po., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die/ Oft op de navolghende melodye.,
Psalm LXXIX., Deus venerunt., Op zijn eygen Voys: Als hier nae volget.,
Psalm LXXIXbis., Op een ander Compostie, ende gaet op de Voys: Wt dieper Noodt schrey ick tot Dy/ etc.,
Psalm. LXXX., Qui regis Israel, Op de Voys: : het syn doch Salich alle die,
Psalm. LXXXI., Exultate Deo., Op de Voys : Een vaste Borch is onse Godt/ etc.,
Psalm. LXXXII., Deus stetit., Op de Voys: Aen Water vlieten Babylon.,
Psalm. LXXXIII., Deus ne Sileas., Op de Voys Ach Godt van HEmel siet daerin etc. ,
Psalm. LXXXIV., Quam dilecta, Op de Voys: Nu vreucht u lieve Christen ghemeyn/etc.,
Psalm. LXXXV., Benedixisit., Op d Voys: Aen Water vlieten Babilon/etc.,
Psalm LXXXVI., Inclina Domint, Op de Voys: O HEERE Godt begnade my/etc. ,
Psalm. LXXXVII., Fundamenta., Op de Voys : Also hier nae volghet.,
Psalm LXXXVIII., Domine Deus., Op de Voys: Heere Godt begnade my etc.,
Psalm LXXXIX., Misericordia, Op de Voys: Het is dat Heyls ons comen her.,
Psalm. XC., Domine refugium., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. XCI., Qui habitat in ad., Op de Voys: O HEERE GOdt dijn God'lijck Woort.,
Psalm. XCII., Bonum est Confite., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. XCIII., Dominus regnauit., Op de Voys: O God wy Dancken dyner Goed/etc.,
Psalm. XCIV., Deus vltionum., Op de Voys: Help Godt hoe gaet het jmmer toe/ etc.,
Psalm. XCV., Venite exultemus., Op de Voys: O Heere Godt dijn Godijck Woort/etc.,
Psalm XCVI., Cantate Domino., Op de Voys: Nu Vreucht u lieve Christen gemeyn.,
Psalm. XCVII., Dominus regnavit, Op de Voys: Het zijn doch salich alle die.,
Psalm XCVIII., Cantate Domino., Op de Voys: Ick danck dy lieve HEERE/ etc.,
Psalm. XCIX., Dominus regnauit., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die,
Psalm C., Iubilate Deo omnis., Op de Voys : Vrolick willen wy Alleluia singhen/
Psalm CI., Misercordiam & Judi., Op de Voys: Het spreeckt wel der Onwijsen Mont/etc.,
Psalm CII., Domine exaudi ora., Op de Voys: Erbarm dy mijns O Heere Godt.,
Psalm. CIII., Benedic anima mea., Op de Voys: Nu Looft mijn Siel den Heere en/
Psalm CIIIbis., , Op de Voys: O Heere Godt beg'nade my.,
Psalm. CIV., Benedic anima mea., Op dese Voys: Als hier nae volghet.,
Psalm. CV., Confitemini Domine., Op de Voys: Het zijn doch Salich alle die,,
Psalm CVI., Confitemini Domino., Op de Voys: Het zijn doch Salich alle die.,
Psalm. CVII., Confitemini Domino., Op de Voys: het syn doch Salich alle die.,
Psalm. CVIII., Paratum cor meum., Op de Voys: Nu Vreucht u Lieve Christen gemeyn.,
Psalm. CIX., Deus Laudem meam., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. CX., Dixit Dominus Domi., Op de Voys: Door Adams Val is gansch verderfft.,
Psalm. CXI., Confitebor tibi Domi. , Op de Voys: Nu vreucht u Lieve Christen ghemeyn.,
Psalm. CXII., Beatus vir qui timet., Op de Voys: O HEERE Godt dijn Godlick Woort.,
Psalm. CXIII., Laudate pueri Do., Op de Voys: Christum wy sullen loven schoon.
Item Christi ghy zijt die helle dach,
Item op de Navolghende Voys.,
Psalm. CXIV., In exitu Israel., Op de Voys: Als hier nae volghet. ,
Psalm. CXV., Non nobis Donine., Dese Psalm wordt oock ghesongen op de voorgaende Voys.,
Psalm. CXVI., Dilexi quoniam, Opde Voys: het syn doch Salich alle die,
Psalm CXVII., Laudate Dominum., Op syn eyghen Voys Als hier nae volget.,
Psalm. CXVIII., Confitemini Dom., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. CXIX., Beati immaculari., Op syn eyghen Voys: Als hier nae volghet.,
Psalm CXIXbis., Deel 2, Ende gaet op dese Naevolgende Voys.,
Psalm CXIXtres., Derde deel., Ende gaet op dese Naevolgende Voys:,
Psalm. CXX., Ad Dominum., Op de Voys het is dat Heyl ons comen her, Op op de Voys: Wanneer mijn Stond,
Psalm. CXXI., Laetatus sum., OP de Voys: Nu vreucht u Lieve Christen ghemeyn.,
Psalm. CXXII., Laetatus sum., Op de Voys : Nu Vreucht u Lieve Christen ghemeyn.,
Psalm. CxXIII., Ad te Levavi, Op de Voys: Heer Christ ghy Eenig Godes Soon,
Psalm. CXXIV., Nis quia Dom., Op de Voys: Help God hoe gaetet immer toe/ Als hier nae volghet,
Psalm CXXIVbis., , Op de Voys: Waer Godt niet met ond deser tijt.,
Psalm. CXXV., Qui Confidunt., Op de Voys: O HEERE Godt dijn God'lyck Woort.,
Psalm. CXXVI., In convertendo., OP de Voys: Vrolijck willen wy Alleluia singhen/ etc.,
Psalm. CXXVII., Nisi Dominus., Op de Voys: So Godt de HEER niet by ons staet.,
Psalm. CXXVIII., Beati omnes qui., Op syn eygen Voys Als hier nae volghet.,
Psalm. CXXIX., Saepe expugnave., Op de Voys: Als hier nae volghet.,
Psalm. CXXX., De profundis cla., Op dese Tweederley zijn eyghen Voysen. Als hier nae volget., Wt dieper Noot schrey ick tot dy
Psalm CXXXbis., , Op een ander Voys Als hier nae volght, Wt dieper Noot schrey ick tot dy.
Psalm. CXXXI., Domine non est., Op de Voys: Van Hemel quam der Engel schaer,
Psalm CXXXIbis. een ander Compostie/, Ende op de Voys: O Heere Godt, dijn God'lijck Woert/etc.,
Psalm. CXXXII., Memento domi., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die ,
Psalm. CXXXIII., Ecce quam bo., Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich zijn/ etc.-
Psalm. CXXXIV., Ecce nunc be., Op de Voys: Van Hemel quam des Enghel Schaer.,
Psalm. CXXXV., Laudate nomen., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. CXXXVI., Confitemini, Op de voys: Van Hemel hooch daer coom ick her.,
Psalm. CXXXVII., Super flumina., Op den Voys: Aen water vlieten Babylon,
Psalm CXXXVIII., Confitebor., Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderfft.,
Psalm CXXXIX., Domine proba., Op de Voys: Aen Water vlieten Babylon.,
Psalm. CXL., Eripe me domine ab., Op de Voys: O HEERE Godt beg'nade my.,
Psalm. CXLI., Domine clamaui ad., Op de Voys: Ach Godt van HEmel siet daer in., /
Psalm. CXLII., Voce mea ad Domi, Op de Voys: WBt dieper Noot schrey ick tot dy/ etc.,
Palm CXLIII., Domine exaudi., Op de Voys: O HEERE Godt begnade my.,
Psalm. CXLIV., Benedictus Com., Op de Voys: Nu vreucht u lieve Christen ghemeyn.,
Psalm. CXLV., Exaltabo te Deus., Op de Voys: Nu looff mijn Siel den HEEREN.,
Psalm. CXLVI., Lauda anima mea, Op de Voys: Ick Danck op lieve HEEre.,
Psalm. CXLVII., Laudate Domin., Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.,
Psalm. CXLVIII., Laudate Dominum., Op de Voys: Het syn doch salich alle die.,
Psalm. CXLIX., Cantate domino., Op de Voys: O GOdt wy Dancken dijner Goed'., SIngt vrolijck nu een Lieuwe liedt
Psalm. CL., Laudate dominumin., Op de Voys: Ghelovet zijt ghy JEsu Christ/ etc.,
Gezang 0, Een nieuwe Compostie., Die men mach singen op den 16. 17. 20. 23. 35. 37. 38. 41. 43. 46. 110. 138. Psalm., De Heer die is mijn Herder goet